Syntaktika je výskum spájania znakov, časť semiotiky, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi znakmi a slovami, t. j. skladbou (syntaxou) jazyka. Napr. lingvistická syntaktika.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.