Systém nahosemenných rastlín podľa Hrabovský et al. 2016

V súčasnosti sa v systéme vyšších rastlín zohľadňujú molekulárne analýzy ich genómu. Nasledovný systém zohľadňuje najnovšie poznatky z molekulárnej systematiky a paleobotaniky. Pre tento systém boli navrhnuté slovenské mená [1]. Podobný systém sa používa pre výtrusné (PPG I) aj krytosemenné rastliny (APG IV).

Oddelenie: cievnaté rastliny (Tracheophyta)

 • Trieda: semenné rastliny (Spermatopsida)
  • Podtrieda: nahosemenné rastliny (Gymnospermae)
   • (skupina s manoxylickým drevom)
    • Vetva:†lyginopteridy (Lyginopteridae†)
     • Rad:†lyginopterotvaré (Lyginopteridales†)
     • Rad:†kalamopítyotvaré (Calamopityales†)
     • Rad:†kalistofytonotvaré (Callistophytales†)
    • Vetva: Cykasy (Cycadidae)
     • Rad:†stržňovkotvaré (Medullosales†)
     • Rad:†gigantopterotvaré (Gigantopteridales†)
     • Rad:†fasmatocykasotvaré (Phasmatocycadales†)
     • Rad: cykasotvaré (Cycadales)
      • Čeľaď: cykasovité (Cycadaceae)
      • Čeľaď: zamiovité (Zamiaceae)
    • Vetva:†bennettitidy (Bennettitidae†)
     • Rad:†fredlindiotvaré (Fredlindiales†)
     • Rad:†cykasovkotvaré (Bennettitales†)
     • Rad:†nataligmotvaré (Nataligmales†)
     • Rad:†dinofytonotvaré (Dinophytonales†)
     • Rad:†pentoxylonotvaré (Pentoxylales†)
   • (skupina s pyknoxylickým drevom drevom)
    • Rad:†dvojhrotovcotvaré (Dicranophyllales†)
     • Čeľaď:†dvojhrotovcovité (Dicranophyllaceae†)
     • Čeľaď:†trichopítyovité (Trichopityaceae†)
    • Vetva: Ginká (Ginkgoidae)
     • Rad:†jazyčnatcotvaré (Glossopteridales†)
     • Rad:†bernetiotvaré (Bernettiales†)
     • Rad:†palísyotvaré (Palissyales†)
     • (jadrové ginká)
      • Rad:†peltaspermotvaré (Peltaspermales†)
      • Rad:†umkomasiotvaré (Umkomasiales†)
      • Rad:†dordrechttiotvaré (Dordrechtitales†)
      • Rad:†petrielotvaré (Petriellales†)
      • Rad:†kaytóniotvaré (Caytoniales†)
      • Rad:†matatielotvaré (Matatiellales†)
      • Rad: ginkotvaré (Ginkgoales)
      • Rad:†čekanovskiotvaré (Leptostrobales†)
      • Rad:†irániotvaré (Iraniales†)
      • Rad:†hamšóviotvaré (Hamshawviales†)
    • Vetva: ihličnany (Coniferae)
     • Rad:†kordaitotvaré (Cordaitales†)
     • Rad:†voltziotvaré (Voltziales†)
     • Vetva: pinidy (Pinidae)
      • Rad: borovicotvaré (Pinales)
       • Čeľaď: borovicovité (Pinaceae)
     • Vetva: gnetidy (Gnetidae)
      • Rad: chvojníkotvaré (Ephedrales†)
       • Čeľaď:†drewriovité (Drewriaceae†)
       • Čeľaď: chvojníkovité (Ephedraceae)
      • Rad: velvíčiotvaré (Welwitschiales)
       • Čeľaď:†Fraxinopsiaceae
       • Čeľaď: velvíčiovité (Welwitschiaceae)
      • Rad:†Eoanthales
      • Rad: lianovcotvaré (Gnetales)
     • Vetva: cupressidy (Cupressidae)
      • Rad: araukáriotvaré (Araucariales)
       • Čeľaď: araukáriovité (Araucariaceae)
       • Čeľaď: nohovcovité (Podocarpaceae)
      • Rad: cyprusotvaré (Cupressales)
       • Čeľaď: dáždnikovcovité (Sciadopityaceae)
       • Čeľaď: cyprusovité (Cupressaceae)
       • Čeľaď:†dešéliovité (Dechellyiaceae†)
       • Čeľaď: tisovité (Taxaceae)

ReferencieUpraviť

 1. Hrabovský, M., Zahradniková, E., Mičieta, K., (2016), "Proposal of Slovak names for phylogenetic classification of Lycopodiophytes, Monilophytes and Gymnosperms", Acta Botanica Universitatis Comenianae, 51:3-7; https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kbo/ACTA_BOTANICA/ACTA_BOTANICA_2016-51.pdf