Systematika je veda skúmajúca druhy a druhovú diverzitu organizmov a vzťahy medzi živými organizmami (pomocou výskumu žijúcich ale aj vymretých foriem). Snaží sa zobraziť vznik jednotlivých foriem života.

V minulosti bola systematika identická s taxonómiou. Dnes má tieto časti:

Základné taxonomické kategórie sú tieto:

Pozri aj

upraviť