Európska tónová sústava je rozdelenie tónov do deviatich oktáv:

  • Subkontra oktáva – označujeme ju veľkým písmenom s indexom 2 (dole)
  • Kontra oktáva – označujeme ju veľkým písmenom s indexom 1 (dole)
  • Veľká oktáva – označujeme ju veľkým písmenom
  • Malá oktáva – označujeme ju malým písmenom
  • Jednočiarková oktáva – označujeme ju malým písmenom s indexom 1 (hore)
  • Dvojčiarková oktáva – označujeme ju malým písmenom s indexom 2 (hore)
  • Trojčiarková oktáva – označujeme ju malým písmenom s indexom 3 (hore)
  • Štvorčiarková oktáva – označujeme ju malým písmenom s indexom 4 (hore)
  • Päťčiarková oktáva – označujeme ju malým písmenom s indexom 5 (hore)