TAR (súborový formát)

TAR (odvodené od Tape ARchive) je súborový formát komprimovaného súboru a zároveň názov programu ktorý takýto kompresiu umožňuje. Normalizácia tohto formátu bola POSIX. 1-1988 a neskôr POSIX. 1-2001. Pôvodne vyvinutý ako raw formát, používaný pre kazetové zálohovanie a iné zariadenia zo sekvenčným prístupom pre zálohovacie účely, dnes sa používa hlavne na zhromažďovanie zbierky súborov do jedného veľkého súboru pre distribúciu alebo archivovanie. Ukladá súborový systém informácii ako sú: používateľské a skupinové pravá, dátumy a adresárové štruktúry.