Takmer ohrozený (skratka NT, z anglického Nearly Threatened) je stupeň ohrozenia podľa červeného zoznamu IUCN. Takmer ohrozené druhy sú druhy, ktoré môžu byť v blízkej budúcnosti ohrozené vyhynutím, ale stále ešte nespĺňajú podmienky pre zaradenie do stupňa ohrozený.

Stupeň ohrozenia
Kategórie taxónov na červenej listine IUCN 3.1. Dostatočné údaje.
Vyhynutý
Vyhynutý – (EX)
Vyhynutý vo voľnej prírode – (EW)
Ohrozený
Kriticky ohrozený – (CR)
Ohrozený – (EN)
Zraniteľný – (VU)
Najmenej ohrozený
Závislý od ochrany – (CD)
Takmer ohrozený – (NT)
Najmenej ohrozený – (LC)
Pozri aj
Červený zoznam IUCN
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
z  d  u

V roku 2008 bolo do tejto kategórie zaradených 3 703 taxónov, z toho 2 423 živočíchov a 1 050 rastlín.

Príklady

upraviť

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Téměř ohrožený na českej Wikipédii.