Tautológia (tradičná logika)

Tautológia je definícia, v ktorej sa v definiense jednoducho inými slovami opakuje to, čo sa myslí v definiende.

Je to teda chyba v definícii alebo dôkaze, keď sa nejaký pojem definuje sám sebou alebo sa nejaký jav prehlasuje priamo alebo nepriamo za príčinu aj následok zároveň, takže definícia alebo dôkaz „kruhom“. „Vedecká“ teória založená na takomto reťazci príčin a následkov môže vyzerať impozantne.

Príklad tautologickej definície pojmu pridaná hodnota: Pridaná hodnota je hodnota, ktorá sa pridáva.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.