Teória štádií ekonomického rastu

Teória štádií ekonomického rastu je teória W. Rostowa, podľa ktorej sa história delí na päť štádií:

  1. tradičná spoločnosť, ktorá zahrňuje všetky spoločnosti až po kapitalizmus; túto spoločnosť charakterizuje nízka úroveň produktivity práce, prevaha poľnohospodárstva v ekonomike;
  2. prechodná spoločnosť - podmienečne sa zhoduje s prechodom k predmonopolistickému kapitalizmu;
  3. obdobie vzostupu, charakterizované priemyselnými revolúciami a začiatkom spriemyselňovania;
  4. obdobie zrelosti - zavřšenie spriemyselňovania a vznik priemyselne vysokorozvinutých krajín;
  5. obdobie vysokej úrovne masovej spotreby - dosiahlo sa teraz len v USA.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.