Teória konvergencie

rozlišovacia stránka

Teória konvergencie alebo hypotéza konvergencie môže byť:

  • v sociálnych vedách všeobecne: akákoľvek teória (hypotéza) o tendencii rozdielov sociálnych systémov (rozdielov medzi krajinami) zmenšovať sa v priebehu času, pozri teória konvergencie (sociálne vedy)
  • špecificky v ekonómii:
    • najmä v 50. a 60. rokoch: teória (hypotéza) o postupnom vzájomnom zbližovaní sa kapitalistických a socialistických ekonomík, pozri teória konvergencie (socializmus)
    • v modernej ekonómii: teória (hypotéza) o (ne)zmenšovaní rozdielov medzi outputmi na hlavu jednotlivých ekonomických jednotiek/krajín/regiónov, pozri teória konvergencie (output)

Teória konvergencie je v etnografii teória E. B. Tylora, podľa ktorej môžu analogické kultúrne prvky vznikať nezávisle v rôznych častiach sveta v rôznom čase bez nutnosti migrácie, pozri teória konvergencie (etnografia)

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.