Teória práva alebo jurisprudencia je časť právnej vedy, ktorá skúma právo ako také - jeho pôvod, formu a podstatu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.