Teória systémov je súčasť vedného odboru zvaného systémová veda.

Základy teórie systémov vypracoval Ludwig von Bertalanffy v rokoch 1949-1952. Teória systémov sa zameriava v prvom rade na štúdium všeobecných abstraktných systémov. Okrem toho zahŕňa špecializované teórie zaoberajúce sa konkrétnymi triedami modelov, napr. teória lineárnych systémov, teória markovovských systémov a pod.

Teória systémov spája teórie zaoberajúce sa rôznymi aspektami správania sa systému, napr. teóriu riadenia, teóriu adaptácie a pod.

Teória systémov sa vo svojom súhrne zameriava na:

  1. Vytvorenie všeobecnej systémovej terminológie.
  2. Nájdenie metajazykov pre opis pojmov a vzťahov medzi nimi.
  3. Nájdenie formálne analogických zákonov platných vo viacerých odboroch.
  4. Štúdium matematického izomorfizmu medzi systémami.
  5. Formalizáciu prístupu k definovaniu systému na objektoch a k definovaniu podsystémov v systémoch.
  6. Štúdium podmienok existencie systémov.
  7. Štúdium možných správaní sa systémov a podmienok ovládateľnosti tohto správania.
  8. Štúdium cieľov systému a metód testovania systémov z hľadiska týchto cieľov.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.