Teória umenia je odvetvie umenovedy, ktoré sa zaoberá výskumom zákonitostí umenia, výkladom jeho zmyslu, zvláštností, postavenia v spoločnosti.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.