Technokracia

rozlišovacia stránka

Technokracia môže byť:

  • precenenie významu techniky so všetkými z toho vyplývajúcimi spoločenskými dôsledkami, pozri technika (oblasť činnosti)
  • v politike:
    • forma vlády, v ktorej vládnu technokrati, tzn. technickí špecialisti, vedci, manažéri a pod., a v ktorej sú rozhodnutia založené na základe technického resp. vedeckého myslenia
    • ideový smer, ktorý sa snaží o reorganizáciu spoločnosti na základe technického myslenia a zákonov techniky, pozri technokratizmus
    • spoločnosť, ktorá zdôrazňuje funkčné, efektívne plánovanie a uskutočňovanie spoločenských cieľov bez ohľadu na sociálne, kultúrne a i. potreby ľudí
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.