Telemetria alebo diaľkové meranie alebo meranie na diaľku je metóda prenosu údajov meranej veličiny na diaľku resp. technické prostriedky na takéto meranie.

V astronómii sa využíva najmä pri raketách, umelých družiciach a kozmických sondách. Na menšie vzdialenosti sa používa mechanický, optický, pneumatický prenos, na veľké vzdialenosti obyčajne elek­trický. Pri elektrickom prenose sa nameraná veličina mení na elektrickú veličinu, ktorú možno prenášať pomo­cou drôtov alebo bezdrôtovo.

Telemetria v automobilovom priemysle a doprave, známa pod pojmom monitoring vozidiel, využívané pre kontrolu prevádzky, pohonných hmôt i priamej komunikácie.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.