Teodorich I. (* † 451) bol v rokoch 419 – 451 kráľom Vizigótov.

Podľa niektorých prameňov bol synom Alaricha I., pravdepodobne však bol jeho zaťom. Nastúpil po Valliovej smrti. Počas jeho vlády bola uzavretá federátna zmluva s Rimanmi, na ktorej základe cisár Honorius Vizigótom dovolil usadiť sa v južnej Galii (Akvitánii), kde fakticky vybudovali svoju ríšu, ktorá sa nazývala podľa hlavného mesta Tolosa (Toulouse) tolosánska. Za kráľa Teodoricha I. sa jej územie rozšírilo ďalej do Hispánie.

V roku 451 sa kráľ zúčastnil ako rímsky spojenec bitky na Katalaunských poliach proti Hunom, v ktorej padol. Tolosanskej ríši potom postupne vládli jeho traja synovia Torismund, Teodorich II. a Eurich.

Referencie upraviť

  • Peter Heather, Gótové, Lidové noviny, Praha 2002


Teodorich I.
Vladárske tituly
Predchodca
Vallia
kráľ
419451
Nástupca
Torismund