Teplotné pásmo

Teplotné pásmo je pásmo vymedzené izotermami priemernej ročnej alebo mesačnej teploty vzduchu. Obyčajne sa rozlišujú:

  • horúce pásmo (po ročnú izotermu 20 °C)
  • 2x mierne pásmo (medzi ročnou izotermou 20 °C a izotermou 10 °C najteplejšieho mesiaca danej pologule)
  • 2x studené pásmo (medzi miernym pásmom a izotermou 0 °C najteplejšieho mesiaca )
  • 2x pásmo večného mrazu (s priemernou teplotou vzduchu najteplejšieho mesiaca pod 0 °C).

Pozri ajUpraviť