Testosterón

chemická zlúčenina

Testosterón je najdôležitejší mužský hormón, ktorý vzniká v semenníkoch činnosťou Leydigových buniek. Jeho produkciu a vylučovanie riadi hormón adenohypofýzy - luteinizačný hormón. Podobné účinky ako testosterón majú androgény kôry nadobličiek (nepodliehajú vplyvu LH.)

Vzorec testosterónu

Funkcia testosterónu upraviť

Testosterón pôsobí na primárne a sekundárne pohlavné znaky. Primárne – rast pohlavných orgánov samcov, sekundárne – mužské proporcie, svalstvo, zarastanie, ochlpenie, rast hrtanu, mutácia. Krátko pred pubertou sa zvýši jeho produkcia a spôsobí relatívne rýchly rast pohlavných orgánov. (v testes sa vyskytuje aj malé množstvo estrogénov a u žien androgény.) Testosterón riadi aj pohlavnú aktivitu samcov. Má podobné účinky v tele muža ako estrogény v tele ženy.

Napr. v 7. týždni po počatí (u plodov s chrozómom Y) - mení aj štruktúru mozgu - znižuje sa počet elektrických prenosov medzi pravou a ľavou hemisférou. Následky: pomalšie vytváranie názorov (najmä v citových otázkach), menej výrečnosti, neskorší nástup reči, sklon vynikať v matematike, prírodovede… Testosterón ovplyvňuje celý život - sklon k riskovaniu, súťaživosti, bojovnosti, hádkam,...

Testosterón, klasicky ponímaný ako mužský pohlavný hormón, sa vyskytuje aj u žien, lenže v nižšej koncentrácii. Zďaleka tiež neobmedzuje svoj účinok na pohlavné orgány a reprodukčné zdravie. Má vplyv na telesnú stavbu a spolu s estrogénmi zohráva kľúčovú úlohu v rozdielnom vzhľade mužov a žien (pohlavný dimorfizmus). Najfascinujúcejším zistením posledných desaťročí je, že testosterón má vplyv aj na pohlavne dimorfné (dvojtvárne) správanie a myslenie človeka. Svoj vplyv uplatňuje už vo vnútromaternicovom živote, kedy hladiny testosterónu u chlapcov dosahujú hodnoty ako v neskorej puberte, a zrejme vplýva na formovanie štruktúry nervových sietí v špecifických oblastiach mozgu. Výskumy na dospelých jedincoch potvrdzujú vplyv testosterónu a estrogénov na poznávacie schopnosti, konkrétne na priestorovú predstavivosť a pamäťové funkcie.