Testovacia verzia je verzia softvéru, ktorá v štádiu testovania. Vývojári a komunita testerov sa pokúšajú odhaľovať chyby, ktoré následne vývojári odstraňujú. Po odstránení chýb sa softvér presunie do stabilnej verzie. V poslednom čase je obľúbené uvoľnenie aj komerčných aplikácií na používanie zadarmo dlhšiu dobu ak ide o testovacie verzie. Užívateľ tak získa možnosť pracovať s najnovšou verziou aplikácie a spoločnosti sú zadarmo informované o chybách.

Odporúča sa používať testovaný softvér len na testovacie účely, nie na každodennú prácu.

Medzi testovacie verzie patria: