Tetrachord

Tetrachord je zostupný rad štyroch tónov v rozsahu čistej kvarty, pochádzajúci z gréckej antickej hudby. V modernom poňatí sa ako tetrachord označuje akýkoľvek štvornotový úsek hudobnej stupnice.

RozdelenieUpraviť

Tetrachordy rozdeľujeme podľa intervalov, ktorými sa líšia po sebe nasledujúce tóny:

  • dórsky tetrachord – 1 1 ½ 1
  • frygický tetrachord – 1 ½ 1 1
  • lydický tetrachord – ½ 1 1 1