Tetragram

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Tetragramatón)

Tetragramatón alebo tetragram (z gr. τετραγράμματον - tetragrammaton = tetragram) môže byť:

  • v širšom zmysle: meno Boha, ktoré sa skladá (v grafickej podobe) zo 4 písmen, napr. po latinsky deus, po grécky teos, po francúzsky dieu, po nemecky Gott a po hebrejsky JHVH, pozri napr. Boh, JHVH
  • v užšom (častejšom) zmysle: len hebrejské slovo JHVH

Tetragram môže byť aj v jazykovede slovo skladajúce sa zo 4 písmen, pozri tetragram (jazykoveda)

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.