Textár

osoba, ktorá píše texty piesní

Textár je pracovník, ktorý systematicky a cieľavedome upravuje alebo vytvára krátke alebo kratšie jednoúčelovo zamerané jazykové útvary (krátke texty) často prísne utilitárneho účelu. Niekedy ide o útvary literárnej alebo literárno-dramatickej povahy. Sú to napríklad texty umelých piesní, predvolebné heslá, reklamné slogany, propagačné výzvy, športové pokriky, krátke heslá, aforizmy, informačné cedule a pod. V zásade je možné textárov rozdeliť do niekoľkých skupín.

Možné rozdelenie

upraviť

Piesňoví textári

upraviť

V podstate ide o niekoľkých deliacich podskupín tvorcov, ktorý sa samozrejme v praxi dosť často vzájomne prekrývajú. Títo tvorcovia majú povahou svojej práce veľmi blízko ku klasickej poézii a literatúre, najlepšie piesňové texty sú tiež s poéziou plne kompatibilné a tak aj zameniteľné. Nie je preto vôbec náhodou, že mnohí renomovaní básnici boli aj výbornými piesňovými textármi a naopak, najlepší piesňoví textári bývajú obvykle aj dobrými básnikmi.

 • skupina pesničkárov – ide o zvláštnu a špecifickú skupinu tvorcov, ktorí si obvykle svoj text piesne píšu na svoju vlastnú hudbu, ktorú si tiež veľmi často potom sami (alebo za aktívnej pomoci svojich známych, príbuzných a priateľov) aj interpretujú. Táto skupina je známa najmä a predovšetkým z oblasti folkovej a country hudby, art-rocku, šansónu a ďalších hudobných smerov umeleckej povahy
 • skupina textárov z oblasti popmusic
  • textári, ktorý píšu texty na hotovú hudbu
   • na hudbu domácu – obvykle originálny slovenský text
   • na hudbu prevzatú zo zahraničia – môže ísť o :
    • doslovný preklad (skoro doslovný), fakticky tu ide o prebásnenie pôvodného cudzojazyčného textu – pravdepodobne najmáhavejší prípad
    • voľný preklad, viacej či menej voľná tvorba na dané téma
    • pôvodný slovenský text, ktorý s pôvodným zahraničným textom nemá vlastne vôbec nič spoločného
  • textári, ktorý vytvoria najprv text (čo je vlastne vždy viacej či menej podarená báseň), na ktoroú potom neskôr nejaký hudobný skladateľ napíše vhodnú hudbu (čo je metóda, ktorá sa používa aj pre zhudobňovanie klasickej poézie a literatúry vôbec)
  • hudba aj pôvodný český text vzniká naraz, týmto spôsobom ale môže vzniknúť pesnička napríklad pri nieakej volnej improvizácii na dané téma (je známe zo spomienok Jana Wericha, že pieseň Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovca vraj vznikla presne týmto spôsobom – počas náhodne náladovej improvizácie)
 • skupina divadelných textárov
  • operní libretisti a textári piesní spadajúcich do oblasti tzv. vážnej hudby (teda artificiálni textári)
  • operetní a muzikáloví textári
  • činoherní a divadelní textári (text tu vzniká ako súčasť scénickej hudby pre nejaké konkrétne divadelné predstavenie)
  • filmoví alebo televízni textári (text vzniká ako súčasť filmovej hudby pre nejaký konkrétny film alebo televíznu inscenáciu a pod.)

Reklamní textári

upraviť

Zaoberajú sa tvorbou reklamných textov a sloganov pre propagáciu nejakého konkrétneho výrobku alebo služby, najčastejšie na priamu objednávku od zadávateľa respektíve objednávateľa (alebo zákazníka reklamnej firmy). Tieto viacej alebo menej podarené výtvory potom obšťastňujú ľudstvo na bilboardoch, v najrôznejších reklamných tlačovinách, v mnohých reklamných inzerátoch, počujeme ich v rozhlase, vidíme ich v televízii alebo v kinách. Jazyková úroveň niektorých reklamných textov niekedy býva, a nielen v dnešnej hektickej dobe, veľmi slušne povedané, niekedy aj z viacero spoločenských alebo jazykových pohľadov veľmi sporná.

Politickí textári (výrobcovia hesiel)

upraviť
 • Môže ísť o profesionálnych politických manipulátorov vymýšľajúcich rôzne oficiálne predvolebné alebo iné politicky zafarbené heslá väčšinou na priamou zákazku od politických strán alebo od iných politicky orientovaných spoločenských inštitúcií a spolkov (táto časť tvorby býva samozrejme veľmi často podobná klasickému reklamnému textárstvu)
 • môže tiež ale ísť aj o voľnú ľudovú tvorbu na danú tému, ktorá je potom použitá napr.:
  • vo forme nápisu na stene, na tričku alebo aj na inom predmete reklamnej alebo propagačnej povahy, ktorý možno vyrobiť doma svojpomocne
  • vo forme improvizovaného transparentu napr. pri demonštrácii, manifestácii a pod.
  • vo forme popevku alebo periodicky prevolávaného sloganu, davovo skandovaného hesla a pod.
  • … atd.

Ostatní textári

upraviť

Príležitostná nesystematická tvorba doplnkových textov na bázy voľnej ľudovej tvorivosti:

 • športový pokrik
  • športový pokrik fanúšikovský, spravidla neoficiálny text prevolávaný divákmi z tribúny
  • oficiálny slogan alebo pokrik jednoúčelovo vytvorený pre nejaký športový oddiel alebo inú telovýchovnú organizáciu
  • transparent rozvinutý na tribúne štadiónu
 • pokrik alebo slogan používaný v praxi nejakej mládežníckej alebo detskej organizácie a pod. (napr. v skautskej organizácii, v turistickom oddiely, v speváckom súbore a pod.)
 • slogany a básničky vytvorené napr. k nejakej spravidla osobnej spoločenskej príležitosti (napr. k životnému jubileu, ku svadbe, k promócii, k odchodu do dôchodku atď.)
 • rôzne informačné cedule, navštívenky, účelové tlačoviny a pod.
 • aforizmy, vtipy, atd. …

Zvláštne prípady

upraviť
 • tvorcovia jazykolamov (napr. hereckých jazykolamov)
 • tvorcovia nových slovenských slov (spravidla slov nejako odvodených alebo zložených zo slov už existujúcich)
 • tvorcovia svojich vlastných umelých jazykov, abecied a pod. (jazykoví novátori, inovátori a zlepšovatelia)
 • tvorcovia slovních prešmyčiek a iných jazykových hračiek
 • tvorcovia hádaniek, krížoviek a iných podobných zábavných prvkov
 • tvorcovia jazykových kryptogramov
 • tvorcovia nápisov na stenách, na verejných záchodoch, iných verejne prístupných miestach (môže ísť o tzv. grafity, ktoré sú vnímané časťou verejnosti kontroverzne [1].)
 • … atď.

Použité zdroje

upraviť
 • Pavel Eisner :Chrám i tvrz
 • Pavel Eisner :Čeština poklepem i poslechem
 • Pavel Eisner :Rady Čechům jak se hravě přiučiti češtině
 • Dorothy Sayers : Vražda potřebuje reklamu
 • Karel Čapek : Jak se dělá film, Jak se dělá divadlo
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Textař na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť