Textúra (počítačová grafika)

Textúra je predpis, ktorý definuje vlastnosti určitého materiálu v grafike, a ktorý opisuje jeho správanie pri interakcii s lúčmi svetla. Zjednodušene: textúra je obraz z reálneho sveta (povrchy – múr, omietka, koža, látka, kovový povrch, piesok, celé budovy s oknami, tváre ľudí a zvierat, architektonické detaily…), ktorým „obalíme“ vygenerovaný trojrozmerný objekt tak, aby sme dosiahli jeho maximálnu podobnosť so skutočnosťou.

Textúra je uložená vo forme bitmapy alebo dvojrozmerného (prípadne viacrozmerného) poľa.

Textúrou sa vypĺňa plocha polygónu. Textúru si môžeme predstaviť ako kúsky tapety s veľkosťou polygónu, ktoré na jednotlivú plôšku polygónu „prilepíme“. Informácia o tom, aká textúra prislúcha polygónu je uložená v jeho vrchole. Na textúru sa aplikujú efekty a preto, ak osvetlenie (efekt) zmení jas polygónu, tak sa tým zmení sa aj jas textúry. Jas oblasti teda nie je závislý od aplikovanej textúry.

Najjednoduchšou metódou „osvetlenia“ textúry je, keď sa osvetlenie počíta len v mieste vrcholu (vertexu). Táto metóda sa nazýva (Per-Vertex Lighting). Vrchol má informáciu o tom aká intenzita (farba, druh…) osvetlenia je na ňom a zvyšok plochy (a teda aj textúry) sa len interpoluje – vytieňuje (shades) do hodnôt podľa interakcie osvetlenia ostatných vrcholov ohraničujúcich polygón. Keďže bodov je relatívne málo, je aj výpočet rýchly. Na dokonalejšie osvetlenie sa počíta hodnota osvetlenia pre každý bod (pixel) polygónu zvlášť.

Zmena polygónu (presun, deformácia) automaticky spôsobí aj zmenu textúry.

Existujú aj špeciálne textúry (displacement textures), ktoré majú definovaný pohyb a hĺbku (3D textúra) – napr. vlniaca sa vodná hladina, vlniaca sa tráva…