Textová kritika je hodnotenie prameňov čiže určovanie textu najbližšieho originálu a určovanie vzájomného vzťahu dochovaných rukopisov; ďalej vymedzovanie pôvodného textu (pôvodného znenia). Textová kritika rekonštruuje (obnovuje) zo zachovaných rukopisných podaní textu podľa filologických zásad a kritického hodnotenia nezachovanú, predpokladanú pôvodnú podobu textu v čo najvernejšom doslovnom znení (archetyp).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.