Theodosius II. (Byzantská ríša)

Theodosius II. alebo Theodosios II. (plným menom Flavius Theodosius; apríl 40128. júl 450) bol východorímsky cisár v rokoch 408450. Jeho otcom bol cisár Arkadius (vládol 395408), matkou Eudoxia, dcéra magistra militum Bautona.

Busta Theodosia II. v parížskom Louvri

Theodosius je historikmi považovaný za cisára s mizivými panovníckymi schopnosťami. To isté bolo známe už jeho otcovi Arkadiovi. Veľmi ho ovplyvňovala jeho najstaršia sestra Pulcheria, ktorá mala významné postavenie pri formovaní cisárových politických názorov aj kresťanskej viery. Jej postava stojí napríklad za Theodosiovými antisemitskými postojmi, ktoré vedli k zničeniu židovských synagóg.

V roku 421 sa oženil s poetkou Aeliou Eudociou. Roku 429 ustanovil komisiu, ktorá mala zhromaždiť všetky zákony od čias Konštantína a vytvoriť formalizovaný systém rímskeho práva. Tento jeho zámer nebol dokončený, avšak výsledky práce druhej komisie, ktorá sa schádzala v Konštantínopole, boli roku 438 zhromaždené do zbierky s názvom Codex Theodosianus. Zákonník Theodosia II. zahŕňal všetky edikty vydané od uznania kresťanstva ako povoleného náboženstva a stal sa podkladom pre vznik Justiniánovho zákonníka v nasledujúcom storočí. Theodosius II. má tiež zásluhy na vzniku Konštantínopolskej univerzity.

Theodosius nechal popraviť deti za to, že sa hrali s pozostatkami "pohanských" sôch a to len pre snahu dodržovať kresťanstvo. To, čo urobil. kresťanskí kronikári označovali ako: "úzkostlivo dodržoval kresťanské učenie".

Za Theodosiovej vlády začali Východorímsku ríšu ohrozovať Huni, ktorých moc v Karpatskej kotline sa významne upevnila a počas vlády náčelníka Attilu dosiahla vrchol. Theodosius zomrel v roku 450 na následky zranení spôsobené nehodou pri jazde na koni.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť


Theodosius II.
Vladárske tituly
Predchodca
Arkadius
cisár
408450
Nástupca
Markian