Tiaž (rozlišovacia stránka)

Tiaž môže byť:

 • všeobecne (staršie): ťarcha, bremeno[1]
 • vo vede v súčasnosti:
  • a) sila, ktorá je súčinom hmotnosti a tiažového zrýchlenia, výslednica gravitačnej sily a odstredivej sily, b) táto sila ako sila priťahujúca teleso do stredu Zeme, c) táto sila ako sila tlaku telesa na podložku alebo ťahu telesa na záves, pozri tiaž
  • zriedkavejšie (najmä v geofyzikálnej literatúre): intenzita tiažového poľa (intenzita tiažovej sily), čo je veličina číselne zhodná s veličinou tiažové zrýchlenie[2][3][4][5]
 • vo vede do 60. rokov 20. storočia (preklad latinského výrazu gravitas a nemeckého Schwere[6]): a) gravitácia (ako vlastnosť byť priťahovaný [v užšom zmysle len o telesách priťahovných Zemou] alebo ako gravitačná sila)[7][8][9][10], b) vlastnosť hmoty prejavujúca sa padaním k zemi (a tlakom na podložku či ťahom na záves)[11][12][7][13][14], pozri gravitácia (a vysvetlenie dole v článku Hmotnosť)

ReferencieUpraviť

 1. tiaž. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 2. tíhové zrychlení, zemská tíže. In: Technický naučný slovník T – Ž. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1964. s. 84, 534-535.
 3. tíže zemská. In: SVOBODA, Josef, ed. et al. Encyklopedický slovník geologických věd 2 N – Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 1983. s. 612.
 4. HÁNEK, Pavel. tíhové zrychlení [online]. vugtk.cz, [cit. 2018-01-19]. Dostupné online.
 5. tíhové zrychlení. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. ISBN 80-7335-080-7. s. 102-103.
 6. BATUŠEK, J. Příspěvek k charakteristice české fyzikální terminologie. In: Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 1, s. 16-31 dostupné online
 7. a b tíže. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, Díl 25: T–Tzschirner . Praha: J. Otto, 1906
 8. SCHOEDLER, Friedrich. Fysika čili silozpyt. [s.l.] : Kober, 1863. 178 s. S. 24.
 9. SEDLÁČEK, J. V. Základowé Přjrodnictwj aneb Fyzyky a Matematyky potažené neboli smjssené. 1825, S. 15 dostupné online
 10. KUČERA, B. Základy mechaniky tuhách těles. Praha: Nakladatelství Jednoty českých matematiků a fysiků. 1921, S. 152 dostupné online
 11. ZOCH, I. B. Physika, čili silozpyt pre slovenské gymnásia, reálky a domáce poučenie… Skalica, 1869, S. 3 (autor používa variant ťarcha) [1]
 12. SMETANA, F. J. Počátkové silozpytu čili fysiky pro nižší gymnasia a reálky, Praha, 1852 dostupné online (autor používa variant ťažkosť)
 13. Schwere in: Pierer's Universal-Lexikon, Band 15. Altenburg 1862, S. 672-676. [2]
 14. váha. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 7. Š – Ž. Praha: Československý kompas, 1933. S. 522
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.