Tibor Šalát

Prof. RNDr. Tibor Šalát, DrSc. (* 13. máj 1926, Lúčnica nad Žitavou (Vajka nad Žitavou) – † 14. máj 2005, Bratislava) bol slovenský matematik. Venoval sa hlavne teórii čísel a reálnej analýze. Je autorom veľkého množstva odborných kníh a vysokoškolských učebníc.

ŽivotUpraviť

Tibor Šalát sa narodil v rodine učiteľa v obci Vajka nad Žitavou na západnom Slovensku. Základnú školu vychodil v Zlatých Moravciach a Šuranoch. Neskôr študoval na prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Štúdium dokončil v roku 1950. Počas svojho vysokoškolského štúdia bol silne ovplyvnený osobnosťami českej matematiky, ktoré vtedy v Prahe pôsobili, napr. Eduardom Čechom, Vojtěchom Jarníkom, či Milošom Kösslerom.

Vybrané knižné dielaUpraviť