Tibor Buday (* 22. september 1913, Muráň – † 18. september 2001)[1] bol slovenský geológ zaoberajúci sa predovšetkým neogénnymi útvarmi.

Tibor Buday
slovenský geológ
Tibor Buday
Narodenie22. september 1913
Muráň, Slovensko
Úmrtie18. september 2001 (87 rokov)

Život upraviť

Narodil sa v obci Muráň v okrese Revúca 22. septembra 1913. Strednú školu absolvoval v Šahách. Následne pokračoval v štúdiu na prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktoré ukončil v roku 1937. Po skončení štúdia pracoval vo Vacuum Oil Company, kde sa podieľal na geologickom výskume Viedenskej panvy na území vtedajšieho Československa. Počas vojny bola táto firma začlenená do nemeckého konzorcia.[2]

 
Česko-slovenskí geológovia na zjazde Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie v Ľvove v roku 1958. Buday stojaci 3. sprava.

Po vojne pracoval v Československých naftových závodoch a Československých naftových dolech, kde viedol geologické výskumy v československej časti viedenskej, podunajskej a východoslovenskej panvy. V rokoch 19501954 bol krivo obvinený a väznený pre údajnú sabotáž naftového prieskumu (spolu s A. Matějkom a Z. Rothom). Neskôr bol prepustený na slobodu a v roku 1954 začal opäť pracovať na Ústrednom ústave geologickom v Prahe. Vytvoril kolektív geológov, ktorí sa zaoberali výskumom neogénnych panví na území krajiny. Neskôr v rokoch 1955 – 1962 sa sústredil svoje sily na zostavovanie základných geologických máp v mierke 1 : 200 000. Bol hlavným redaktorom 5 generálnych geologických máp (Bratislava-Viedeň, Čalov, Gottwaldov, Košice-Zborov a Banská Bystrica).[2]

V roku 1961 sa stal vedeckým tajomníkom na Ústrednom ústave geologickom a v roku 1965 sa stal námestníkom riaditeľa. V roku 1963 získal titul DrSc. Podieľal sa na príprave zasadania 23. medzinárodného geologického kongresu v Prahe a exkurzií.[2] Tento kongres však bol 21. augusta 1968 prerušený vpádom vojsk Varšavskej zmluvy a bol po 1 dni zrušený. V rokoch 19621964 pôsobil ako predseda Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu. V roku 1969 bol vyznamenaný Radom práce.[3]

V rokoch 1969 – 1976 viedol skupinu geológov, ktorá sa zaoberala geologickým mapovaním v Iraku[3], v Západnej púšti a Kurdistane. Po odchode do dôchodku v roku 1983 pracoval v Geofyzike Brno. Bol poverený vedením geologickej expedície do Sýrie. Do dôchodku definitívne odišiel v roku 1991. Do svojej smrti pôsobil ako konzultant pre Český geologický ústav.[4]

Zomrel po úraze a na následky krátkej choroby 18. septembra 2001.[4]

Dielo upraviť

Je autorom viac než 75 štúdií v slovenských a zahraničných vedeckých časopisoch. Významná je tiež jeho práca pri príprave základných geologických máp v mierke 1 : 200 000. Bol tiež autorom alebo spoluautorom viacerých monografií.

  • Tektonický vývoj Československa, Praha, 1960
  • Nafta a plyn v Československu, Praha, 1960
  • Miozän der Westkarpaten, Bratislava, 1965
  • Regionální geologie ČSSR, Praha, 1968

Referencie upraviť

  1. Opletal, M., 2001: Opustili nás: RNDr Tibor Buday, DrSc. Informátor České geologické společnosti 1/2002, Dostupné online
  2. a b c Cicha, I., Ďurica, D., 1998, Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let. Geolog Tibor Buday, Sborník prací k 85. narozeninám Tibora Budaye, s. 10-11
  3. a b Veľký, J. a kolektív, 1978, Encyklopédia Slovenska zväzok I. A — D. Veda, Bratislava, s. 275
  4. a b Vaněček, M., 2013: Od narození RNDr. Tibora Budaye DrSc.(1913-2001) uplynulo sto let. Zpravodaj Unie geologických asiciací, 16, s. 81-82.