Tiosíran sodný

chemická zlúčenina

Tiosíran sodný je chemická kryštalická látka s chemickým vzorcom Na2S2O3·5H2O. Je to pentahydrát, ktorý sa v potravinárstve označuje E539. Pred meraním pH bielidiel sa táto látka pridá do bielidla, inak sa pH bielidla zmerať nedá.

Tiosíran sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Na2S2O3·5H2O.
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 248,184 g/mol (pentahydrát)
158,108 g/mol (anhydrát)
Teplota topenia 48 °C
Hustota 1 756 kg·m−3 [chýba zdroj]
Bezpečnosť
NFPA 704
0
1
0
 
[1]
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10102-17-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.