Tlačové stredisko

Tlačové stredisko (iné názvy: tlačové centrum, press centrum) je oddelenie pôsobiace pri subjektoch public relations (inštitúcie, spoločnosti, organizačné výbory konferencií či iných podujatí) zriadené buď na dočasnú dobu, pri predpoklade kumulácie novinárov v dôsledku významnej udalosti, alebo natrvalo, ktoré prevádzkujú najmä obzvlášť dôležité subjekty (orgány štátnej správy, politické strany a pod.).[1] Tlačové stredisko sprostredkúva informácie masmédiám a poskytuje rôzne služby novinárom,[2] najmä im udeľuje akreditácie[3] a poskytuje rôzne podklady a praktické informácie.

Novinári v tlačovom stredisku Úradu prezidenta Spojených štátov sledujú prezidentský samit o podnikaní vo Washingtone D.C. (26. apríl 2010)

V súčasnosti tlačové strediská masívne využívajú možnosť publikovania tlačových správ a materiálov (napr. logo na použitie pre médiá) na internetových stránkach danej organizácie alebo podujatia.

ReferencieUpraviť

  1. Svoboda, Václav (2009), Public relations moderně a účinně (2. vyd.), Praha: Grada, str. 228-229, ISBN 8024728664 
  2. Serafínová, Danuša et al. (1989), „tlačové stredisko“, Terminologický slovník žurnalistiky : slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky, Bratislava: Alfa, str. 223, ISBN 800500107X 
  3. Osvaldová, Barbora (2007), „akreditace“, in Osvaldová, Barbora; Halada, Jan, Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace (3. vyd.), Praha: Libri, str. 19, ISBN 807277266X