Tomáš Galis

slovenský katolický kňaž, žilinský krajný biskup

Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. (* 22. december 1950, Selice) je slovenský rímskokatolícky diecézny biskup Žilinskej diecézy a prezident Slovenskej katolíckej charity.

Tomáš Galis
žilinský diecézny biskup
Mons. Tomáš Galis
Mons. Tomáš Galis
Erb Tomáš Galis
Per Mariam ad Iesum
Cez Máriu k Ježišovi
Funkcie a tituly
Žilinský diecézny biskup
14. február 2008 – súčasnosť
Predchodca novovzniknutá funkcia
Prezident Slovenskej katolíckej charity
12. november 2020 – súčasnosť
Predchodca Štefan Sečka
Biografické údaje
Narodenie22. december 1950 (73 rokov)
Selice, Slovensko
Svätenia
Cirkevrímskokatolícka
Diakon
Svätenie2. jún 1976 (25 rokov)
Kňaz
Kňazská vysviacka6. jún 1976 (25 rokov)
Dóm sv. Martina, Bratislava
Július Gábriš
apoštolský administrátor trnavský
InkardináciaBiskupstvo Banská Bystrica
Biskup
MenovanieJán Pavol II.
Konsekrácia25. september 1999 (48 rokov)
Banská Bystrica
SvätiteľRudolf Baláž
biskup banskobystrický
SpolusvätiteliaPeter Dubovský, SJ
pomocný biskup banskobystrický
Luigi Dossena
apoštolský nuncius na Slovensku
Odkazy
Tomáš Galis na catholic-hierarchy.org angl.
Spolupracuj na Commons Tomáš Galis

Životopis upraviť

Štúdiá a kňazská dráha upraviť

Tomáš Galis sa narodil ako prvé z piatich detí rodičov Štefana a Kristíny, rod. Šprlákovej. V roku 1966 ukončil základnú deväťročnú školu vo Vrútkach. V roku 1969 zmaturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Vrútky - dnes Gymnázium Jozefa Cígera Hronského. Od 1. októbra 1969 do 30. septembra 1973 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte (RKCMBF) v Bratislave. V období od 1. októbra 1973 do 30. septembra 1975 vykonával základnú vojenskú službu.

Diakonskú vysviacku prijal 2. júna 1976 a kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Vysvätil ho Július Gábriš, apoštolský administrátor trnavský pre službu v Banskobystrickej diecézy.

Ako kaplán pôsobil od 1. júla 1976 vo farnosti Hriňová a od 1. júla 1979 vo farnosti Brezno. Od 1. októbra 1980 bol správcom farnosti Lazany a v roku 1988 sa stal správcom farnosti Kľak.

Od vikára za pomocného biskupa upraviť

Tri dni po svojej biskupskej vysviacke ho Rudolf Baláž menoval za svojho generálneho vikára. Túto funkciu zastával až do roku 1993, keď sa generálnym vikárom stal pomocný biskup Peter Dubovský.

Pápež Ján Pavol II. vymenoval 28. augusta 1999 Tomáša Galisa za pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy a za titulárneho biskupa bitského. 1. septembra ho Rudolf Baláž opätovne vymenoval za svojho generálneho vikára. Biskupské svätenie prijal 25. septembra 1999 v Banskej Bystrici z rúk svojho diecézneho biskupa Rudolfa Baláža.

Od roku 1990 pôsobil aj ako rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského a od roku 1991 ako vysokoškolský učiteľ na Teologickom inštitúte (súčasť RKCMBF UK) v Banskej Bystrici – Badíne. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa špecializoval na pastorálnu teológiu. V roku 1995 získal akademický titul Licentiatus in Sacra Theologia“ (ThLic.) na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakove v Poľsku a v roku 1998 titul „Doctor Sacrae Theologiae“ (ThDr.) a vedecko-akademickú hodnosť PhD. na RK CMBF UK v Bratislave. 4. mája 2000 verejne obhájil svoju habilitačnú prácu s názvom: „Počiatočná formácia kandidátov kňazstva“, na základe čoho bol menovaný rektorom UK vymenovaný za docenta pre odbor katolícka teológia s účinnosťou od 1. júna 2000.

V roku 2000 bol na zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zvolený za štatutárneho zástupcu KBS pre zriadenie Katolíckej univerzity v Ružomberku a následne aj za jej veľkého kancelára.

V rámci Konferencie biskupov Slovenska bol v roku 2001 menovaný za relátora o univerzitných štúdiách medzi KBS a Kongregáciou pre katolícku výchovu vo Vatikáne. 18. marca 2003 na zasadnutí KBS bol zvolený za člena Komisie pre klérus a poverený vedením subkomisie pre kňazské semináre a pastoráciu povolaní. Zároveň je predsedom Rady KBS pre mládež a univerzity.[1]

Prvý žilinský biskup upraviť

Súčasne so zriadením samostatnej diecézy v Žiline ho Svätý Otec Benedikt XVI. 14. februára 2008 vymenoval za jej prvého diecézneho biskupa. Do služby žilinského biskupa ho uviedol 8. marca 2008 v Žiline arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Galis po vzniku diecézy inicioval medzinárodnú púť na trojmedzí, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Čierne.[2] Na sv. omši a prípadnom kultúrnom programe, ktoré sa konajú každoročne v auguste, sa schádzajú veriaci a biskupi z českej diecézy opavsko-ostravskej, slovenskej diecézy žilinskej a poľskej diecézy Bielska Bialej.[3][4]

Dňa 17. decembra 2020 bolo zverejnené menovanie biskupa Tomáša Galisa za prezidenta Slovenskej katolíckej charity, menovací dekrét nadobudol platnosť 12. novembra 2020 na obdobie piatich rokov.[5]

Udelené biskupské svätenia upraviť

Hlavný spolusvätiteľ upraviť

Referencie upraviť

  1. http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/komisie-a-rady-kbs
  2. Veriaci z troch štátov sa opäť stretnú so svojimi biskupmi na Trojmedzí [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2024-05-02]. Dostupné online.
  3. Veriaci s biskupmi zo Slovenska, Čiech a Poľska sa stretnú na Trojmedzí [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2024-05-03]. Dostupné online.
  4. Trojmedzie na Kysuciach opäť spojí tri krajiny. Po svätej omši nasleduje kultúrny program [online]. www.kysuce.sk, [cit. 2024-05-03]. Dostupné online.
  5. Slovenská katolícka charita má nového prezidenta, stal sa ním biskup Galis [online]. www.tkkbs.sk, [cit. 2020-12-17]. Dostupné online.

Zdroje upraviť

Tituly a funkcie v Rímskokatolíckej cirkvi
Nová diecéza biskup žilinský
2008 — súčasnosť
v úrade