Tordesillaská zmluva

Tordesillaská zmluva alebo aj zmluva z Tordesillas (Tratado de Tordesilhas, Tratado de Tordesillas) bola zmluva o rozdelení sveta medzi Španielsko a Portugalsko. Bola podpísaná na nátlak pápeža Alexandra VI. dňa 7. júna 1494 v španielskom meste Tordesillas.

Rozdelenie sveta medzi Španielsko a Portugalsko podľa tordesillaskej zmluvy (plná fialová čiara)
Prvá stránka uvedeného dokumentu

História

upraviť

Pápež tým chcel zabrániť ozbrojenému stretu medzi vtedy vedúcimi katolíckymi námornými mocnosťami. Už Kalixt III. rozdelil v roku 1456 svet medzi Kastíliu a Portugalsko rovnobežkou vedúcou cez mys Bojador. Na toto delenie nadviazala pápežská bula Aeterni regis z roku 1481, ktorá prisúdila oblasť južne od Kanárskych ostrovov Portugalsku. Pápež Alexander VI. (Rodrigo Borgia) v bule Inter caetera (máj 1493) stanovil deliacu líniu vo vzdialenosti 100 leguas (asi 480 km) západne od Kapverd. Línia prebiehala severojužným smerom Atlantikom. Všetky územia západne od nej (Amerika) mali byť vlastníctvom Španielska, všetky územia na východ (Afrika, Ázia) mali pripadnúť Portugalsku. Proti tomu sa postavil portugalský kráľ Ján II. V nasledujúcich tvrdých rokovaniach, ktoré viedol astronóm, kartograf a námorník Duarte Pacheco Pereira, sa Portugalcom podarilo posunúť líniu na 370 španielskych leguas (asi 1770 km) západne od Kapverd. Nová hraničná línia umožnila Portugalcom kolonizovať časť Brazílie ležiacej na východ od nej. Existuje domnienka, že Portugalci už pri týchto rokovaniach o existencii Brazílie vedeli.

Zmluva bola podpísaná v Tordesillas 7. júna 1494 a už 2. júla ju ratifikovalo Španielsko, 5. septembra potom Portugalsko. Text zmluvy si strany vykladali podľa svojho. Sporným miestom bolo, kde leží referenčný bod, od ktorého je poloha línie určovaná. Či je na západe, alebo na východe Kapverdských ostrovov. Rozdiel robil 60 leguas (asi 290 km). Okrem toho španielska legua sa líšila od portugalskej a tá existovala ako stará a nová legua. Došlo tak napríklad k sporu o Molucké ostrovy.

Ostatné námorné mocnosti (Anglicko, Francúzsko, Holandsko) zmluvu z Tordesillas neuznali. Zmluva bola zrušená v roku 1750 dojednaním z Madridu.

Literatúra

upraviť
  • ZWETTLER, Otto. Tordesillaská smlouva z roku 1494. Historický obzor, 1995, 6 (1), s. 5-7.

Iné projekty

upraviť

Pozri aj

upraviť