Tovarová výmena alebo výmena tovaru je výmena produktov práce v podmienkach tovarovej výroby predstavujúca ekonomickú formu pohybu spoločenského produkt prostredníctvom kúpy a predaja na trhu, uskutočňovaná ako ekvivalentná úhrada vynaloženej živej práce a zhmotnenej práce obsiahnutej v tovaroch vymieňaných medzi ekonomicky samostatnými výrobcami (na rozdiel od bezprostrednej, naturálnej výmeny).

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.