Trópos

hľadisko, tvrdenie, téza alebo dôvod, ktorým alebo pomocou ktorého sa má dokázať, že pravda neexistuje

Trópos (gr.) je metodické pravidlo, pomocou ktorého predstavitelia antického skepticizmu dochádzali k epoché. Trópos je hľadisko, tvrdenie, téza alebo dôvod, ktorým alebo pomocou ktorého sa má dokázať, že pravda neexistuje, že svet je nepoznateľný a poznanie je vôbec nemožné.

Ainesidemovi pripisujú autorstvo desiatich trópov:

 1. . Sme len ľudia a nepoznáme spôsob chápania a hodnotenia ostatných živočíchov.
 2. . I ako ľudia sa individuálne odlišujeme, máme rôzne záľuby a predstavy o užitočnosti.
 3. . Veci menia svoje stavy a rôznym spôsobom sa nám potom javia.
 4. . My sami sa meníme.
 5. . Rôzne žijeme a máme odlišné názory na mravnosť a oprávnenosť zákonov.
 6. . Nemôžeme poznať veci v ich čistom stave, samy osebe.
 7. . Klamlivé sú vzdialenosti a priestorové vzťahy.
 8. . Je ťažké poznať mieru vecí, patričný pomer kvantity a kvality.
 9. . Ináč chápeme a hodnotíme veci trvalé, cudzie a vzácne.
 10. . Naše hodnotiace presvedčenie a naše bežné termíny sú relatívne, ale relatívne termíny nemôžeme poznať samy osebe.

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.