Trajánov stĺp je pamätník, ktorý bol postavený v roku 113, na Trajánovom fóre Foro di Traiano v Ríme. Na príkaz senátu ho postavil architekt Apollodoros z Damasku a oslavuje dve Trajánove víťazné ťaženia v Dácii.

Trajánov stĺp

Samotný stĺp je vysoký 30 metrov a spolu s podstavcom dosahuje výšku 38 metrov. Je postavený z mramoru, ktorý priviezli až zo severotalianskeho mesta Carrara. Tvorí ho 20 dutých mramorových valcov, každý o váhe 40 ton s priemerom 3,7 metra. Vo vnútri stĺpa je 185 schodov špirálovite stúpajúcich až na vrchol, ktoré presvetľujú malé okienka. V dolnej polovici sú zobrazené scény z ťaženia z rokov 101 – 102 a vo vrchnej polovici je ťaženie z rokov 105 – 106. Po Trajánovej smrti v roku 117 uložila jeho žena Plotina do podstavca zlatú urnu s jeho popolom. Na vrchole stĺpa bola Trajánova socha, ale v roku 1587 ju nahradila socha sv. Petra.

Iné projekty upraviť