Transcendentálna idea

Transcendentálna idea, alebo tiež idea metafyziky, rozmyslový pojem je podľa Kanta idea, ktorej zdrojom je túžba umu prekročiť to, čo mu je dané a dosiahnuť za hranice možnosti skúsenosti. Transcendentálna idea je podľa Kanta nevyhnutná pre formálne usporiadanie pojmov a poznatkov do ucelenej vedy. Podľa Kanta existujú tri transcendentálne idey: idea boha, idea slobody a idea nesmrteľnosti.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.