Translatológia je veda o preklade a tlmočení. Skúma integrálny charakter prekladateľských a tlmočníckych činností. Translatológia je samostatná vedecká disciplína o preklade a tlmočení. Nie je to podružná disciplína jazykovedy. Translatológiu teda nemožno chápať iba ako aplikovanú jazykovedu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Pozri aj upraviť