Transsexualizmus

Transsexualizmus alebo transsexualita (príslušná osoba sa nazýva transsexuál) je podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10) účinnej na Slovensku od 1. januára 2022 klasifikovaná ako porucha pohlavnej identity (diagnóza F64.0 - transsexualizmus), stav nesúladu mezi psychickým a anatomickým pohlavím. Charakterizovaná je ako [t]úžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického a hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím.“

Pri predpubertálnych osobách je tento jav klasifikovaný ako porucha sexuálnej identity v detstve (diagnóza F64.2), teda ako [p]orucha, ktorá sa zvyčajne zjavuje prvý raz v skorom detstve (a v každom prípade pred pubertou), charakterizovaná trvalou a intenzívnou nespokojnosťou s určeným pohlavím a s túžbou byť (alebo s nástojením na tom, že je) opačného pohlavia. Stále zamestnávanie odevmi a aktivitami opačného pohlavia a zavrhovanie vlastného pohlavia. Diagnóza vyžaduje hlbokú poruchu normálnej pohlavnej identity; nestačí na to samopašnosť dievčat alebo dievčenské správanie chlapcov.“ (Okrem toho MKCH-10 obsahuje diagnózy F64.8 iná porucha pohlavnej identity a F64.9 porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená.)[1]

Podľa novej navrhovanej MKCH-11, ktorá medzinárodne oficiálne vstúpila do účinnosti 1. januára 2022 (tzn. nie nutne v jednotlivých krajinách), je pôvodná diagnóza transsexualizmu deklasifikovaná ako rodová nesúrodosť v dospievaní alebo dospelosti (HA60), pričom diagnóza poruchy pohlavnej identity v detstve (F64.2) je deklasifikovaná ako rodová nesúrodosť v detstve (HA61) a okrem toho je určená rodová nesúrodosť bližšie nešpecifikovaná (HA6Z).[2]

ReferencieUpraviť

  1. (xls)Medzinárodná klasifikácia chorôb, Bratislava: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2021 (vyd. 2021-12-01), http://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/Medzinarodna_klasifikacia_chorob_01012022.xls, dost. 2021-12-28 , zošit F00-F99, riadok 377
  2. WHO/Europe brief – transgender health in the context of ICD-11 [online]. www.euro.who.int, [cit. 2020-07-29]. Dostupné online. (po anglicky)