Úraz je trauma, teda náhle trvalé alebo dočasné poškodenie organizmu mechanickými, chemickými alebo biologickými vplyvmi. Náuka o úrazoch sa nazýva traumatológia.

Úrazy sú príčinou najväčšieho počtu práceneschopnosti, invalidity a úmrtí v najproduktívnejšom ľudskom veku a na prvom mieste úmrtnosti detí do 15 rokov.[1]

Referencie upraviť

  1. BADALÍK, L. a kol. Vademecum medici. 4. preprac. a dopl. vyd. Martin : Osveta, 1995. 1824 s. ISBN 80-217-0506-X.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.