Triéder alebo hranolový ďalekohľad[2] (staršie: trieder[3]) je ďalekohľad (spravidla binokulárny), ktorý pomocou sústavy optických hranolov dáva neprevrátený obraz.[4] Je to vždy optický refraktor s malým zväčšením. Skladá sa z dvoch identických alebo zrkadlovo symetrických ďalekohľadov zmontovaných dokopy v jednej osi. Každý z nich zaostruje zvlášť. Triéder obsahuje systém odrazových hranolov, ktoré vzpriamujú obraz. Možno ho využívať v amatérskej astronómii.

Vnútro triédra.
1 - objektív
2–3 - Porrove prizmy
4 okulár
Triéder môže byť aj pojem v matematike: tri vektory, ktoré začínajú v jednom bode a neležia v jednej rovine.[1]

Referencie upraviť

  1. http://slovnik.juls.savba.sk/?w=tri%C3%A9der&s=exact&c=Kc03&d=peciar&ie=utf-8&oe=utf-8
  2. PIŠÚT, Ján, et al. Fyzika pre 4. ročník gymnázií. Bratislava : SPN, 1993. 326 s. ISBN 8008021012. S. 47.
  3. ďalekohľad. In: Pyramída.
  4. triedr. In: Malá československá encyklopedie V Pom-S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 284.

Pozri aj upraviť