Triedny boj (alebo Triedny konflikt) je, predovšetkým v marxizme, boj medzi spoločenskými triedami, ktorých záujmy sú nezlučiteľné alebo si navzájom odporujú. Teória triedneho boja sa zvyčajne spája s komunistickou tézou, že v kapitalistickej priemyselnej spoločnosti nevyhnutne nastáva konflikt medzi proletariátom (čiže robotníckou triedou, ktorá svojou prácou zabezpečuje výrobu tovaru a za túto prácu dostáva mzdu) a buržoáziou, t. j. strednou a vyššou triedou vlastníkov kapitálu, teda výrobných prostriedkov, ktorých využívanie na výrobu tovaru jej prináša zisk.

Karol Marx a Fridrich Engels v ich knihe Manifeste komunistickej strany a v ďalších spisoch tvrdili, že proletariát nedostáva spravodlivý podiel z výnosov svojej práce - inými slovami, že kapitalistickí podnikatelia vyplácajú robotníkom v mzdách iba zlomok skutočnej hodnoty ich práce a zvyšok si nechávajú pre seba. Marx a Engels boli presvedčení, že tento ekonomický vzťah je forma vykorisťovania a že vlastníctvo výrobných prostriedkov by malo z rúk buržoázie prejsť do kolektívneho vlastníctva proletariátu. To si však žiada revolučné zmeny v štáte a spoločnosti s cieľom jednak zbaviť buržoáziu výrobných prostriedkov a jednak znemožniť zásah štátu na ochranu buržoázneho majetku pred vyvlastnením.[1]

Referencie

upraviť
  1. TAYLOR, Steven L.. 30 sekúnd politiky. Prvé. vyd. Bratislava : Fortuna Libri, 2012. ISBN 978-80-8142-013-9. Kapitola Základná otázka: Kto vládne?, s. 30.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Triedny boj

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.