Trofické tkanivá alebo vyživovacie tkanivá alebo telové tekutinytekutiny v živočíšnych telách, ktoré predovšetkým preberajú z vonkajšieho prostredia živiny, rozvádzajú ich po organizme a odvádzajú z neho produkty metabolických dejov. Považujú sa za tkanivá, hoci najjednoduchšie z nich sú tvorené prevažne vodou a obsahujú iba málo buniek.

Pre svoj pôvod najnovšie zaraďujeme trofické tkanivá pod podporné tkanivá.

Funkcia

upraviť

Okrem vyššie uvedenej funkcie zohrávajú úlohu pri imunitných reakciách organizmu, hormonálnom riadení a u endotermných stavovcov plnia aj termoregulačnú funkciu. Podieľajú sa aj na rozvode dýchacích plynov (okrem vzdušnicovcov – Tracheata). Počas fylogenézy sa vyvinulo niekoľko typov telových tekutín. Čím je živočích fylogeneticky dokonalejší, tým dokonalejšie sú aj jeho telové tekutiny.

Jednotlivé telové tekutiny: