Trolejbusová doprava v Prešove

Trolejbusová doprava v Prešove je druhý najstarší trolejbusový systém na Slovensku. Napätie v trolejovom vedení je 600 V. Aktuálne je s dĺžkou 28,3 km druhou najdlhšou trolejbusovou sieťou na území Slovenska. Vo vozovom parku trolejbusov Dopravného podniku mesta Prešov je 40 vozidiel, ktoré obsluhujú 7 trolejbusových liniek (1, 2, 4, 5, 7, 8, 38) a 10 hybridných vozidiel, ktoré obsluhujú 3 autobusové linky (22, 29, 39).

Trolejbusová doprava v Prešove
Prešovské trolejbusy Škoda 31Tr SOR a Škoda 25Tr Irisbus
Prešovské trolejbusy Škoda 31Tr SOR a Škoda 25Tr Irisbus
Základné údaje
ŠtátSlovensko Slovensko
MestoPrešov
PrevádzkovateľDopravný podnik mesta Prešov
Zahájenie prevádzky13. mája 1962
Infraštruktúra
Prevádzková dĺžka tratí28,3 km
Napätie600 V DC
Počet zastávok243 (2022)
Vozovnevozovňa Šarišské Lúky
vozovňa Solivar
Prevádzka
Počet liniek10 (2024)
Počet vozov50 (2024)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

História upraviť

Začiatky upraviť

História mestskej hromadnej dopravy v Prešove siaha až do roku 1949, kedy vznikol komunálny podnik mesta Prešova, vtedy dopravu zabezpečovali len autobusy. Začiatky dnešnej trolejbusovej dopravy začínajú v roku 1958, kedy bola schválená výstavba trolejbusovej siete. Trolejbusová doprava začala slúžiť cestujúcim 13. mája 1962 na prvej linke z Nižnej Šebastovej cez historické centrum na Solivar. Bola to zároveň posledná otvorená trolejbusová prevádzka počas ČSSR pred obdobím likvidácie elektrickej trakcie v 60. a 70. rokoch. Z dôvodu výstavby trolejovej siete bola vybudovaná vozovňa Šarišské Lúky.

Obdobie rozvoja a aj stagnácie upraviť

Časom začali vznikať ďalšie trate. V roku 1966 už trolejbusy obsluhovali napr. ulice Košická (trať k ZVL), Sabinovská či Budovateľská. V prvej polovici 70. rokov boli trate predĺžené (na Dúbravu), ale stavali sa aj nové, napr. trať do priemyselnej časti Širpo). V meste však stále dominovali autobusy, pretože obsluhovali dôležité miesta, ako napríklad sídliská, kde ešte trolejbusy nepremávali. V druhej polovici 70. rokov prekonali prešovské trolejbusy zložité obdobie, kedy sa rekonštruovalo mnoho ulíc v meste. Kvôli tomu sa konalo mnoho výluk. Tá najväčšia prebiehala v rokoch 1977 až 1981, kedy bola kvôli oprave pozemných komunikácií odrezaná vozovňa od takmer celej trolejbusovej siete. Aj cez tieto prekážky sa v Prešove trolejbusy udržali.

Trolejbusy v nových podmienkach upraviť

V období ropnej krízy sa trolejbusy dobre rozvíjali, 1. augusta 1985 bola otvorená trolejbusová trať na Sídlisko III. Najnovšia trať bola postavená v rokoch 1990 až 1992 (otvorenie 22. novembra 1992) na najväčšie prešovské sídlisko - Sekčov. V roku 1995 bola otvorená vozovňa Solivar na Solivarskej ulici pre odľahčenie vozovne Šarišské Lúky od niekoľkých trolejbusov. Zväčša pre tie, ktoré končili, alebo začínali na Sekčove, Solivare, alebo na Budovateľskej ulici. Od roku 2000 sa nevyužíva na odstavovanie trolejbusov. Koncom septembra 2011 bola realizovaná oprava trolejbusového vedenia na obratisku na sídlisku Sekčov.

60 rokov trolejbusovej dopravy upraviť

Dňa 13. mája 2022 uplynulo 60 rokov od slávnostného otvorenia trolejbusovej dopravy v Prešove.

DPMP zorganizoval nostalgickú trolejbusovú linku 60, ktorú obslúžil v tejto dobe najstarší trolejbus vo vozovom parku Škoda 14Tr (#123)

 • Počet prevádzkovaných/odstavených trolejbusov: 34 kĺbových a 13 štandardných (November 2023)
 • Počet vyradených trolejbusov: 29 kĺbových a 103 štandardných (November 2023)

Súčasnosť upraviť

V polovici októbra roku 2022 bola podpísaná zmluva na dodávku 4 nových parciálnych trolejbusov so spoločnosťou SOR Libchavy. Ide o štandardné trolejbusy SOR TNS 12 s pomocnými trakčnými batériami, pomocou ktorých môžu prejsť určitú vzdialenosť mimo trolejové/trakčné vedenie. Taktiež začiatkom roka 2023 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Škoda Group na dodávku 6 nových kĺbových parciálnych trolejbusov Škoda 27Tr Solaris.

Budúcnosť upraviť

 • P1 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – I. etapa
 • P2 – Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD
 • P3 – Trolejbusová trať ul. Solivarská – Sídlisko Šváby – Delňa
 • P4 – Trolejbusová trať Čierny most – ul. Kuzmányho – ul. Rusínska
 • P5 – Trolejbusová trať ul. Sibírska – ul. Pod Šalgovíkom
 • P6 – Modernizácia trolejbusových tratí ul. Levočská, ul. Gen. Svobodu
 • P7 – Modernizácia meniarní Solivar a Mukačevská
 • P8 – Modernizácia vozovne trolejbusov ul. Bardejovská 7, Ľubotice
 • P9 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – II. etapa

Vozidlový park upraviť

 
Nízkopodlažné trolejbusy jazdia v Prešove od roku 2006. Škoda 24Tr na Hlavnej ulici na linke č.1 smeruje na najstaršom úseku trate do mestskej časti Solivar.

Už v predstihu bolo v rokoch 1960 a 1961 zakúpených 12 trolejbusov Škoda 8Tr. Pretože výstavba ešte nepokročila natoľko, aby mohla byť premávka zahájená, bolo sedem vozidiel predaných do ostatných miest Československa z toho väčšina bola odpredaná do Mariánskych Lázní.

Premávku zahajovali (okrem vozov 8Tr, ktoré zostali) trolejbusy Škoda 9Tr. Medzi rokmi 1962 až 1981 ich bolo dodaných až 39 kusov. Posledný z nich bol vyradený v roku 1991. Celkovo posledným trolejbusom 9 Tr v Prešove bola Škoda 9 TrH 25 č.28 z ktorej bolo nádejné historické vozidlo. Avšak tomu zabránila jej likvidácia v apríli 2002.

Od roku 1982 boli dodávané trolejbusy Škoda 14Tr. Posledné vozy tohto typu (samozrejme už v modernizovanej verzii 14TrM) boli zakúpené v roku 2001. Najstaršie vozidlá 14Tr sú vyradzované už od roku 1992. V roku 2023 je evidovaný posledný trolejbus 14TrM č.123. Je evidovaný ako technologické vozidlo, poprípade je využívaný aj na historické jazdy.

 
Posledný trolejbus Škoda 14 TrM v Prešove

V roku 1985 boli do Prešova dodané 3 kĺbové vozy Škoda-Sanos S 200Tr. Prvý bol vyradený evidenčne posledný dodaný Sanos (č. 68) na Silvestra roku 1996 po nehode s rušnom na priecestí 6.12.1996. Príčinou nehody bolo spadnutie zberača pred priecestím akurát v momente keď cez neho mal prejsť vlak. Cestujúci boli z trolejbusu už iba evakuovaní. Rušeň následne narazil do zadnej časti trolejbusu. Posledné dva Sanosy boli vyradené v roku 1999 avšak prvý z nich (č. 66) bol odstavený už od roku 1995 (čiže 66 prestala jazdiť ešte pred nehodou vozu 68). Celkovo posledný prevádzkovaný Sanos (č. 67) jazdil do septembra 1997, po čom bol odstavený a spolu s vozom 66 stáli do vyradenia v dnes podnikom nevyužívanej vozovni Solivar .

Dodávky kĺbových trolejbusov pokračovali typom Škoda 15Tr, ktorých bolo zakúpených v rokoch 1989 – 1999 32 (vrátane modernizovanej verzie 15TrM).

Od roku 2006 boli dodávané nové nízkopodlažné trolejbusy Škoda 24Tr (sólo prevedenie) a Škoda 25Tr (kĺbová verzia). Naposledy, konkrétne v septembri 2008 privítali brány dopravného podniku 2 kusy typu 24Tr a 2 kusy typu 25Tr, ktoré sa zaradili do premávky od začiatku októbra 2008. Zaradením nových vozov do bežnej premávky sa opäť vyradilo pár kusov trolejbusov typu Škoda 14Tr a 15Tr. Začiatkom septembra 2011 dorazil nový kĺbový nízkopodlažný trolejbus Škoda 31Tr SOR. Ide o prvé vozidlo z dvadsiatich, ktoré mala do roku 2014 na základe rámcovej zmluvy dodať opäť Škoda Electric. Tieto vozidlá budú nahrádzať trolejbusy Škoda 15Tr a Škoda 15TrM. Napokon bolo dodaných len 9 trolejbusov. V roku 2016 bol vypísaný tender na obnovu vozového parku trolejbusov klimatizovanými nízkopodlažnými trolejbusmi, ktorý mal byť financovaný najmä s pomocou eurofondov. Verejnú súťaž opätovne vyhrala Škoda Electric, ktorá by tak do roku 2017 mala dodať 5 "krátkych" trolejbusov Škoda 30Tr SOR a 10 kĺbových typu 31Tr SOR. Súčasťou zmluvy je aj opica na dodávku ďalších 6 kĺbových a 4 krátkych, ktorá bola využitá v roku 2020. Táto dodávka ukončila éru vozidiel Škoda 15 Tr.

Prešov sa taktiež v roku 2020 stal prvým mestom na Slovensku ktoré vyradilo nízkopodlažný trolejbus. Jednalo sa o trolejbus Škoda 24Tr č. 702. Neskôr v roku 2022 boli vyradené ďalšie dva trolejbusy tohto typu č. 703 a 705 a s nimi aj ich kĺbová verzia Škoda 25Tr č. 704, ktoré boli odvezené na Ukrajinu.

V rokoch 2023 a 2024 do Prešova dorazili nové, moderné trolejbusy SOR TNS 12 ktoré boli zakúpené 4 a Škoda 27 Tr Solaris ktorých bolo zakúpených 6. Jedná sa o hybridné trolejbusy ktoré v Prešove začali novú kapitolu trolejbusovej dopravy keďže sa trolejbusy dostali aj na sídlisko Šváby alebo na ul. Rusínsku.

Typ vozidla Fotografia Roky výroby Počet vozidiel Vlastnosti vozidla Poznámky
   
Škoda 14TrM   19952004 1     Trolejbus bol v roku 2023

zapísaný do pamätihodností mesta Prešov

Škoda 24Tr Irisbus   20062008 4    
Škoda 25Tr Irisbus   20062008 1    
Škoda 30Tr SOR   20162020 9    
Škoda 31Tr SOR   20112020 25      Niektoré vozidlá

nie sú vybavené klimatizáciou

SOR TNS 12 2022 - súčasnosť (2023 pre Prešov) 4     Vozidlá sú vybavené trakčnými

batériami

Škoda 27Tr Solaris   2010 - súčasnosť (2023 pre Prešov) 6     Vozidlá sú vybavené trakčnými

batériami

Spolu: 19952023 50 6/7 4/7

Vozovne upraviť

Linky upraviť

Trvalý stav upraviť

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
1
Nižná Šebastová Solivar
2
Budovateľská Obrancov mieru
4
Sídlisko III Pod Šalgovíkom
5
Obrancov mieru Bajkalská / Dúbrava
7
Budovateľská Širpo
8
Sídlisko III Sibírska
29
Sídlisko III Detská Nemocnica Linka pre parciálne trolejbusy
38
Sídlisko III Sibírska
39
Sídlisko III Švábska Linka pre parciálne trolejbusy

Zaniknuté linky

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
6
Dúbrava Budovateľská
5C
Sídlisko III Východná
9
Sídlisko III Budovateľská
10
Solivar Budovateľská
N2
Sídlisko III Pod Šalgovíkom

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť