Trolejbusová doprava v Prešove

Trolejbusová doprava v Prešove je druhý najstarší trolejbusový systém na Slovensku, kde napätie v troleji je 600 V jednosmerných. Aktuálne je s dĺžkou 28,3 km druhou najdlhšou trolejbusovou sieťou na území Slovenska. Jeho prevádzkovateľom je Dopravný podnik mesta Prešov, ktorý obsluhuje 41 trolejbusmi 8 liniek. Ide pritom o linky s majoritným podielom na prepravných výkonoch prešovskej mestskej hromadnej dopravy.

Trolejbusová doprava v Prešove
Prešovsky trolejbus Škoda 31Tr SOR
Prešovsky trolejbus Škoda 31Tr SOR
Základné údaje
ŠtátSlovensko Slovensko
MestoPrešov
PrevádzkovateľDopravný podnik mesta Prešov
Zahájenie prevádzky13. mája 1962
Infraštruktúra
Prevádzková dĺžka tratí28,3 km
Napätie600 V DC
Vozovnevozovňa Šarišské Lúky
vozovňa Solivar
Prevádzka
Dĺžka liniek6 (2019)
Počet vozov46 (2017)
Mapa siete
Schéma trolejbusovej trate
Schéma trolejbusovej trate
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

HistóriaUpraviť

ZačiatkyUpraviť

História mestskej hromadnej dopravy v Prešove siaha až do roku 1949, kedy vznikol komunálny podnik mesta Prešova, vtedy dopravu zabezpečovali len autobusy. Začiatky dnešnej trolejbusovej dopravy začínajú v roku 1958, kedy bola schválená výstavba trolejbusovej siete. Trolejbusová doprava začala slúžiť cestujúcim 13. mája 1962 na prvej linke z Nižnej Šebastovej cez historické centrum na Solivar. Bola to zároveň posledná otvorená trolejbusová prevádzka počas ČSSR pred obdobím likvidácie elektrickej trakcie v 60. a 70. rokoch. Z dôvodu výstavby trolejovej siete bola vybudovaná vozovňa Šarišské Lúky.

Obdobie rozvoja a aj stagnácieUpraviť

Časom začali vznikať ďalšie trate. V roku 1966 už trolejbusy obsluhovali napr. ulice Košická (trať k ZVL), Sabinovská či Budovateľská. V prvej polovici 70. rokov boli trate predĺžené (na Dúbravu), ale stavali sa aj nové, napr. trať do priemyselnej časti Širpo). V meste však stále dominovali autobusy, pretože obsluhovali dôležité miesta, ako napríklad sídliská, kde ešte trolejbusy nepremávali. V druhej polovici 70. rokov prekonali prešovské trolejbusy zložité obdobie, kedy sa rekonštruovalo mnoho ulíc v meste. Kvôli tomu sa konalo mnoho výluk. Tá najväčšia prebiehala v rokoch 19771981, kedy bola kvôli oprave pozemných komunikácií odrezaná vozovňa od takmer celej trolejbusovej siete. Aj cez tieto prekážky sa v Prešove trolejbusy udržali.

Trolejbusy v nových podmienkachUpraviť

V období ropnej krízy sa trolejbusy dobre rozvíjali, 1. augusta 1985 bola otvorená trolejbusová trať na Sídlisko III. Najnovšia trať bola postavená v rokoch 19901992 (otvorenie 22. novembra 1992) na najväčšie prešovské sídlisko - Sekčov (dve vetvy na Sibírsku ulicu a Pod Šalgovík). V roku 1995 bola otvorená vozovňa Solivar na Solivarskej ulici pre odľahčenie vozovne Šarišské Lúky od niekoľkých trolejbusov. Zväčša pre tie, ktoré končili, alebo začínali na Sekčove, Solivare, alebo na Budovateľskej ulici. Od roku 2000 sa nevyužíva na odstavovanie trolejbusov. Koncom septembra 2011 bola realizovaná oprava trolejbusového vedenia na otočisku na sídlisku Sekčov.

50 rokov trolejbusovej dopravyUpraviť

Dňa 13. mája 2012 uplynulo 50 rokov od slávnostného otvorenia trolejbusovej dopravy v Prešove.

Súhrn štatistík trolejbusovej dopravy:

 • Za 50 rokov trolejbusy po Prešove najazdili 76,6 mil. km.
 • Najviac trolejbusy najazdili v roku 1993 v počte 2,485 mil. km.
 • 42 trolejbusov bolo najviac vypravovaných počas pracovných dní v rokoch 19931996.
 • Evidenčný stav trolejbusov : 29 klbových a 13 štandardných (máj 2012)

SúčasnosťUpraviť

V roku 2016 bola vypísaná verejná súťaž na dodávku 15 nových klimatizovaných nízkopodlažných trolejbusov, ktorú vyhrala česká Škoda. Tá ešte v priebehu toho istého roka dodala 6 nových klbových trolejbusov Škoda 31Tr. Verejnosti boli predstavené 20. decembra 2016, do prevádzky však kvôli schvaľovaciemu procesu boli nasadené až vo februári 2017. V marci a apríli 2017 majú byť dodané ďalšie 4 a 5 krátkych, typu Škoda 30Tr. Súčasťou zmluvy, ktorá na základe tohto verejného obstarávania bola uzavretá, je aj opcia na 10 ďalších trolejbusov typu 30Tr a 31Tr.[1]

22. decembra 2016 Dopravný podnik mesta Prešov uzavrel s Mestom Prešov novú Rámcovú zmluvu o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD osôb v meste Prešov, na základe ktorej bude zabezpečovať hromadnú prepravu osôb v Prešove od 1. januára 2017 do 31. decembra 2026. Podľa tejto zmluvy majú od roku 2019 stúpnuť výkony trolejbusov, sčasti aj na úkor autobusov. Súčasťou tejto zmluvy je aj príloha, ktorá ukladá dopravnému podniku realizovať 9 trolejbusových projektov:

  • P1 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – I. etapa
  • P2 – Realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD
  • P3 – Trolejbusová trať ul. Solivarská – Sídlisko Šváby – Delňa
  • P4 – Trolejbusová trať Čierny most – ul. Kuzmányho – ul. Rusínska
  • P5 – Trolejbusová trať ul. Sibírska – ul. Pod Šalgovíkom
  • P6 – Modernizácia trolejbusových tratí ul. Levočská, ul. Gen. Svobodu
  • P7 – Modernizácia meniarní ul. Solivarská a ul. Mukačevská
  • P8 – Modernizácia depa trolejbusov ul. Bardejovská 7, Ľubotice
  • P9 – Modernizácia vozového parku trolejbusov – II. etapa.[2]

Realizácii niektorých z týchto projektov by mohli pomôcť aj eurofondy, na ich čerpanie je však potrebný Masterplán dopravy, ktorý mesto aktuálne obstaráva a ktorý by mal byť hotový v roku 2018.

BudúcnosťUpraviť

Okrem vyššie uvedených projektov Územný plán mesta Prešov ráta aj zo zatrolejovaním oblasti Táboriska, t. j. ulíc Grešová, Hollého, Dilongová a Šafáriková, s predĺžením trate na Solivare a Levočskej až po križovatku s Volgogradskou, či s presunom obrátiska Budovateľská až za križovatku s práve stavanou Nábrežnou komunikáciou. V prípade pokračovania výstavby v hornatých častiach Šidlovca nemožno vylúčiť v budúcnosti ani potiahnutie trate zo zástavky Dúbrava na Šidlovec, kde by sa využili prednosti elektrickej trakcie.

Vozidlový parkUpraviť

 
Nízkopodlažné trolejbusy jazdia v Prešove od roku 2006. Škoda 24Tr na Hlavnej ulici na linke č.1 smeruje na najstaršom úseku trate do mestskej časti Solivar.

Už v predstihu bolo v rokoch 1960 a 1961 zakúpených 12 trolejbusov Škoda 8Tr. Pretože výstavba ešte nepokročila natoľko, aby mohla byť premávka zahájená, bolo sedem vozidiel predaných do ostatných miest Československa.

Premávku zahajovali (okrem vozov 8Tr, ktoré zostali) trolejbusy Škoda 9Tr. Medzi rokmi 19621981 ich bolo dodaných až 39 kusov. Posledný z nich bol vyradený v roku 1991.

Od roku 1982 boli dodávané trolejbusy Škoda 14Tr. Posledné vozy tohto typu (samozrejme už v modernizovanej verzii 14TrM) boli zakúpené v roku 2001. Najstaršie vozidlá 14Tr sú vyradzované už od roku 1992.

V roku 1985 boli do Prešova dodané 3 kĺbové vozy Škoda-Sanos S 200Tr. Posledný z nich bol vyradený roku 1999.

Dodávky kĺbových trolejbusov pokračovali typom Škoda 15Tr, ktorých bolo zakúpených v rokoch 19891999 32 (vrátane modernizovanej verzie 15TrM).

Od roku 2006 sú dodávané nové nízkopodlažné trolejbusy Škoda 24Tr (sólo prevedenie) a Škoda 25Tr (kĺbová verzia). Naposledy, konkrétne v septembri 2008 privítali brány dopravného podniku 2 kusy typu 24Tr a 2 kusy typu 25Tr, ktoré sa zaradili do premávky od začiatku októbra 2008. Zaradením nových vozov do bežnej premávky sa opäť vyradilo pár kusov trolejbusov typu Škoda 14Tr a 15Tr. Začiatkom septembra 2011 dorazil nový kĺbový nízkopodlažný trolejbus Škoda 31Tr SOR. Ide o prvé vozidlo z dvadsiatich, ktoré mala do roku 2014 na základe rámcovej zmluvy dodať opäť Škoda Electric. Tieto vozidlá budú nahrádzať trolejbusy Škoda 15Tr a Škoda 15TrM. Napokon bolo dodaných len 9 trolejbusov. V roku 2016 bol vypísaný tender na obnovu vozového parku trolejbusov klimatizovanými nízkopodlažnými trolejbusmi, ktorý mal byť financovaný najmä s pomocou eurofondov. Verejnú súťaž opätovne vyhrala Škoda Electric, ktorá by tak do roku 2017 mala dodať 5 "krátkych" trolejbusov Škoda 30Tr SOR a 10 kĺbových typu 31Tr SOR. Doteraz (marec 2017) boli dodané 2 sólo trolejbusy a 8 kĺbových. Súčasťou zmluvy je aj opcia na dodávku ďalších 6 kĺbových a 4 krátkych.

V súčasnosti sú k dispozícii tieto vozidlá[3]:

Obrázok Typ Počet vozidiel Evidenčné čísla Roky výroby Poznámky
Škoda 14Tr 4 78, 121 - 123 1999 - 2001 78 - historické vozidlo
Škoda 15Tr 3 116 - 118 1998 - 1999 116, 117, 118 - Škoda 15TrM
Škoda 24Tr Irisbus 7 701 - 703, 705 - 706, 711 - 712 2006 - 2008
Škoda 25Tr Irisbus 5 704, 707 - 710 2006 - 2008
Škoda 30Tr SOR 5 732 - 736 2016
Škoda 31Tr SOR 19 713 - 731 2011 - 2017
Spolu 43

VozovneUpraviť

Zoznam trolejbusových liniekUpraviť

V súčasnosti je v Prešove prevádzkovaných 8 trolejbusových liniek:

ReferencieUpraviť

 1. IMHD.SK. DPMP predstavil prvých 6 nových trolejbusov. imhd.sk Prešov. Dostupné online [cit. 2017-01-12].
 2. IMHD.SK. Mesto a Dopravný podnik podpísali novú zmluvu o službách vo verejnom záujme. imhd.sk Prešov. Dostupné online [cit. 2017-01-12].
 3. http://imhd.zoznam.sk/po/vozidla/evidencny-stav.html

Externé odkazyUpraviť