Tropická cyklóna (zastarano: tropický cyklón, cyklón, tropický orkán, zriedkavo: uragán) je cyklóna (tlaková níž) nad tropickými oblasťami oceánov, najčastejšie v pásmach medzi 5 až 20 ° severnej a južnej zemepisnej šírky. Na rozdiel od mimotropickej cyklóny je tropická cyklóna (pri zemi) hlbšia a je menej široká. Posledné štádium tropickej cyklóny (alebo v širšom zmysle všetky štádiá tropickej cyklóny) má v závislosti od geografického umiestnenia rôzne špeciálne označenia, najmä tieto: cyklón (tropická cyklóna v užšom zmysle), tajfún, hurikán a willy willy.

Cyklón Catarina, zriedkavý juhoatlantický tropický cyklón videný z Medzinárodnej vesmírnej stanice 26. marca 2004

Priemer tropickej cyklóny je spravidla niekoľko sto kilometrov. Dosahujú rýchlosť viac ako 120 km/h.

Hoci môžu byť veľmi nebezpečné a ničivé, sú tropické cyklóny dôležitou časťou atmosférického obehového systému, ktorý presúva teplo z rovníkovej oblasti smerom k vyšším zemepisným šírkam.

Štádiá

upraviť

Tropická cyklóna sa podľa jej intenzity delí na tieto štádiá:

  • tropická porucha - v niektorých geografických oblastiach odpadá resp. sa považuje za fázu, z ktorej vlastná tropická cyklóna vzniká
  • tropická depresia
  • tropická búrka
  • úplne rozvinutá tropická cyklóna - v tomto štádiu (ktoré má vyššie uvedené rôzne názvy podľa geografickej oblasti) vzniká oko tropickej cyklóny