Tropický rok je časová jednotka, ktorá zodpovedá obdobiu medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi Slnka jarným bodom.[1] Trvá 365,24219 dní alebo 365 dní, 5 hodín, 48 minút a 45,4 sekúnd. Je približne o 20 minút kratší ako siderický rok a je základom kalendárneho roku.

Referencie

upraviť
  1. Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2017, roč. 51, čís. 2, s. 88. Dostupné online [cit. 2017-07-04]. ISSN 0023-5202.