Troposféra (z gr. τροπή, tropé (obrat) a σφαίρα, sfera (guľa) ) je najspodnejšia vrstva atmosféry. S výškou tu teplota klesá priemerne o 0,65 stupňov Celzia na 100 m (definícia podľa ISA – International Standard Atmosphere). Jej teplota sa teda pohybuje v rozpätí približne 17 °C až -52 °C.

Oblaky cirokumulus nachádzajúce sa v horných častiach troposféry

Troposféra je najhustejšia časť atmosféry a tvorí 80% jej hmotnosti. Siaha do výšky 8-10 km nad pólmi, 11 km v miernom pásme a 16-18 km nad rovníkom. Obsahuje asi 78 % dusíka, 20 % kyslíka a malé množstvá ďalších plynov. Jej zloženie je pomerne stále. V troposfére existuje život (pozri biosféra), tvoria sa oblaky a prebieha v nej väčšina javov súvisiacich s počasím. Troposféra tiež obsahuje všetku vodnú paru. Priemerný tlak v spodnej časti atmosféry je približne 1000 milibarov, v hornej časti už len 200 mb.

Troposféru zohrieva najmä zemský povrch a len málo Slnko.

Ďalšou vrstvou je tropopauza, v ktorej teplota zrazu neklesá s výškou, a po nej stratosféra.

Pozri aj upraviť

Stavba Zeme
Geosféra Magnetosféra Exosféra Atmosféra
Ionosféra Termosféra
Mezosféra
Hydrosféra Stratosféra
Biosféra Troposféra
Pedosféra Litosféra Zemská kôra
Pevninská kôra
Oceánska kôra
Vrchný plášť Najvrchnejší plášť Zemský plášť
Astenosféra
Hranica vrchný-spodný plášť
Spodný plášť
Vonkajšie jadro Zemské jadro
Vnútorné jadro