Otvoriť hlavné menu
Oblaky cirokumulus nachádzajúce sa v horných častiach troposféry

Troposféra (z gr. τροπή, tropé (obrat) a σφαίρα, sfera (guľa) ) je najspodnejšia vrstva atmosféry. S výškou tu teplota klesá priemerne o 0,65 stupňov Celzia na 100 m (definícia podľa ISA – International Standard Atmosphere). Jej teplota sa teda pohybuje v rozpätí približne 17 °C až -52 °C.

Troposféra je najhustejšia časť atmosféry a tvorí 80% jej hmotnosti. Siaha do výšky 8-10 km nad pólmi, 11 km v miernom pásme a 16-18 km nad rovníkom. Obsahuje asi 78 % dusíka, 20 % kyslíka a malé množstvá ďalších plynov. Jej zloženie je pomerne stále. V troposfére existuje život (pozri biosféra), tvoria sa oblaky a prebieha v nej väčšina javov súvisiacich s počasím. Troposféra tiež obsahuje všetku vodnú paru. Priemerný tlak v spodnej časti atmosféry je približne 1000 milibarov, v hornej časti už len 200 mb.

Troposféru zohrieva najmä zemský povrch a len málo Slnko.

Ďalšou vrstvou je tropopauza, v ktorej teplota zrazu neklesá s výškou, a po nej stratosféra.

Pozri ajUpraviť