Trstina

rozlišovacia stránka

Trstina môže byť:

 • v botanike:
  • všeobecne: trsť (lat. Phragmites) alebo iná vodná (alebo v mokre rastúca) tráva s vysokými steblami[1][2][3], tŕstie[4]
  • slovenský názov rodu Saccharum (do ktorého patrí napríklad trstina cukrová)[5][6], staršie synonymum: trsť[7], pozri trstina (Saccharum)
  • skrátene alebo zastarano: trstina cukrová (=trsť cukrová, cukrová trstina; lat. Saccharum officinarum)[8][9]
  • alternatívny alebo zastaraný slovenský názov rodu Phragmites (z ktorého v Európe rastie iba trsť obyčajná [=trstina obyčajná; lat. Phragmites australis, Phragmites communis, Phragmites vulgaris, Arundo phragmites]), synonymum: trsť[10][11][12][13], pozri trsť (Phragmites)
  • alternatívny alebo zastaraný slovenský názov rodu Calamagrostis, synonymá: smlz, (staršie:) trsť[14][15][16][17], pozri smlz
  • starší slovenský názov a) rodu Arundo (ktorý v minulosti u niektorých autorov zahŕňal aj napríklad dnešný rod Phragmites alebo dnešné rody Calamagrostis a Ammophila), synonymum: trsteník, b) druhu trsteník obyčajný (Arundo donax); synonymum: trsť [17][18][19][20][21], pozri trsteník (rod)
  • starší slovenský názov rodu Calamus (dnes po slovensky rotang, staršie aj: trsť), najmä druhu rotang trstenicový (=rotang, ratan, trstina obyčajná, španielska trstina, španielske tŕstie, trsť španielska, rotang obyčajný, rotang tsťový, palma trstenicová, palma rotangová, kalamus; lat. Calamus rotang)[22][23][24][17][25][26][27][28], pozri rotang alebo rotang trstenicový
 • prenesene: povoľný človek[1]

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

 1. a b trstina. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 2. třtina. In: [1]
 3. třtina. In: Česko-slovenský slovník. Bratislava: Veda. 1979. S.
 4. [2] S. 199
 5. MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 145.
 6. trstina. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2003
 7. trsť. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 8. STUCHLÍK, V. et al. Trstinová melasa a jej upotrebenie na výrobu pekárskeho droždia. In: Chem. zvesti , 1951, 5, č. 3-4, S. 145-157
 9. a b trstina. In: Historický slovník slovenského jazyka
 10. Fuska J., Húska D.MOČIARNE RASTLINY A ICH VYUŽITIE VO VEGETAČNÝCH ČISTIARŇACH. 2008 [3]
 11. Dom a škola (vychovatels̕ký časopis pre rodičov a učitelov). [s.l.] : tlačou kníhtlačiarne K. Salvu, 1890. 784 s. Dostupné online. S. 54.
 12. Acta geographica Universitatis Comenianae (Economico-geographica). [s.l.] : Slovenské pedagogické nakl., 1964. 474 s. S. 207.
 13. Národopisné zbierky Slovenského národného múzea v Martine a múzeí na Slovensku. [s.l.] : Osveta, 1977. 260 s. S. 12.
 14. [4]
 15. smlz ostrokvetý. In: dreviny.sk [5]
 16. REUSS, G. Května Slovenska... 1853. S. 461
 17. a b c Dom a škola (vychovatels̕ký časopis pre rodičov a učitelov). [s.l.] : tlačou kníhtlačiarne K. Salvu, 1890. 784 s. Dostupné online. S. 71.
 18. ŠPETKO, Jozef. Knižná kultúra a písmo. [s.l.] : Matica slovenská, 1968. 487 s. Dostupné online. S. 94.
 19. trstina; třtina. In: Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl IV., S–U. Praha, 1838. Vydání první. S. 654, 655 (slovenské výrazy sú vyznačené značkou "slc.")
 20. REUSS, G. Května Slovenska... 1853. S. 461-463
 21. trsť. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 22. nariadenie č. 285/1948 Zb. - nariadenie ministra financií, ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane.[6]
 23. vládní nařízení ze dne 14. března 1947 (č. 32/1947) o úpravě všeobecného celního sazebníku.
 24. vládne nariadenie zo dňa 12. júla 1949 o úprave všeobecného colného sadzobníka [7]
 25. Dom a škola (vychovatels̕ký časopis pre rodičov a učitelov). [s.l.] : tlačou kníhtlačiarne K. Salvu, 1890. 784 s. Dostupné online. S. 117.
 26. rotang trstenicový. In: Pyramída
 27. heslá rotang a kalamus. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov 2000
 28. rotang trsťový. In. Všeobecný encyklopedický slovník. 2002. M-R. S. 953
 29. a b trstina. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 30. a b trstina. In: Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl IV., S–U. Praha, 1838. Vydání první. S. 654 ("slc." znamená slovenčinu)
 31. rákosie. In: Historický slovník slovenského jazyka
 32. EPPO Global Database [online]. gd.eppo.int, [cit. 2022-06-25]. Dostupné online.
 33. MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 143.
 34. KOŽEHUBA, J. Prírodopis pre nár.školy. Rastlinopis. Turč. Sv. Martin. 1872. S. 23
 35. Kordoš, G. Stručný prírodopis.O rastlinách a nerastoch. Skalica 1871. S. 30
 36. Jer 6,20; Iz 43,24; Ez 27, 19 In: Sväté písmo Starého i Nového zákona : [preklad a poznámky podľa vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: Starý zákon z roku 1955 - Nový zákon z roku 1986]. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007. 1612 s. ISBN 978-80-7162-683-1.
 37. Jer 6,20; Iz 43,24; Ez 27, 19 v Roháčkovom preklade Biblie [8]
 38. Acorus calamus. In: Encyclopaedia Britannica 1911 [9]
 39. WiBiLex [online]. bibelwissenschaft.de, [cit. 2022-06-25]. Dostupné online.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.