Trup (lat. truncus) je:

 • u chordátov[1] (vrátane človeka): a) telo okrem hlavy, krku, končatín (a chvosta), t. j. hlavná časť tela obsahujúca vnútornosti[2], b) zriedkavo[3][4]: telo okrem končatín (t.j. vrátane hlavy a krku)
 • u chytadlovcov, polochordátov a ostnatokožcov: metasoma[5][6][7][8][9][10]
 • u článkonožcov: tagmy nesúce končatiny, okrem hlavy, resp. v užšom zmysle len telo bez hlavy u tých článkonožcov, kde sa telo nedelí na hlavu-hruď-zadoček, ale len na hlavu a trup [2][11]
Mužský trup (Gray's Anatomy).

Podobný je zriedkavý termín kmeň tela, ktorý znamená buď trup vo vyššie uvedenom význame a) alebo trup vo vyššie uvedenom význame b) (prípadne vo význame b) okrem hlavy)[12][pozn 1]

Trup človeka

upraviť

Delenie trupu človeka (a podobne aj stavovcov), definovaného ako telo okrem hlavy, krku a končatín, závisí od toho ako je definované brucho (t. j. najmä či brucho zahŕňa aj dutinu malej panvy – porov. brucho (stavovce)) a od toho, či sa chrbát uvádza ako súčasť ostatných častí trupu alebo ako samostatná časť a či chrbát zahŕňa bedrá alebo nie. Podľa toho teda možno v literature nájsť takéto delenia trupu:

Poznámky

upraviť
 1. Pozri aj Topografická anatómia ľudského tela.
 2. Pozri aj: Topografická anatómia ľudského tela.

Referencie

upraviť
 1. KARDONG, Kenneth V. Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution. 5th ed. Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2009. 779 s. ISBN 9780073040585. S. 75.
 2. a b c Rumpf. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 3. trup. In: Ottův slovník naučný 25 T – Tzschirner. V Praze : J. Otto, 1906. 997 s. Dostupné online. S. 819.
 4. trup. In: Masarykův slovník naučný : 7 S – Ž. Praha : Československý kompas, 1993. 1089 s. S. 374. (Tu sa uvádza, že v medicíne trup nezahŕňa krk a hlavu, ale anatomicky trup zahŕňa krk a hlavu)
 5. Enteropneuste. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 6. Pterobranchia. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 7. Trimerie. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 8. polochordáty. In: Pyramída.
 9. Franc 32, 143 https://web.archive.org/web/20070410070650/http://www.fpv.umb.sk/kat/kb/text/knihy/Skripta/Scr.pdf
 10. KARDONG, Kenneth V. Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution. 5th ed. Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2009. 779 s. ISBN 9780073040585. S. 58.
 11. Biológia pre 1. ročník gymnázií. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X. S. 142.
 12. a b Rumpf. In: DocCheck Flexikon: Das Medizinlexikon zum Medmachen [online]. DocCheck Medical Services, [cit. 2017-05-29]. Dostupné online.
 13. Memorix s. 10 [1]
 14. a b hrudník. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im). ; hruď. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im). ; chrbát. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im).
 15. trup. In: Malá československá encyklopedie VI S – Ž. 1. vyd. Praha : Academia, 1987. 927 s.
 16. Memorix s. 9 [2]
 17. Krajiny těla [online]. [Praha]: Ústav anatomie 3.LF UK, [cit. 2017-05-29]. Dostupné online.
 18. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 19. trup. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 745. (Poznámka: Zaradenie panvy tu ale nie je celkom jasné.)

Iné projekty

upraviť