Tuhnutie je fázová premena, pri ktorej sa kvapalina mení na pevnú látku.

Vlastnosti

upraviť

K tuhnutiu dochádza pri ochladení kvapaliny na teplotu tuhnutia. Teplota tuhnutia je rôzna pre rôzne látky. Teplota tuhnutia je pre kryštalické látky rovnaká, ako teplota topenia. Teplota tuhnutia závisí od druhu látky a od tlaku. Teplo, ktoré kvapalina odovzdá pri tuhnutí, sa nazýva skupenské teplo tuhnutia, jeho veľkosť je pre rovnakú látku rovnaká ako skupenské teplo topenia. Opakom tuhnutia je topenie (tiež aj tavenie), pri ktorom dochádza k premene tuhej látky na kvapalnú.

Pozri aj

upraviť
fázová premena na skupenstvo
pevná látka kvapalina plyn plazma
zo skupenstva pevná látka topenie sublimácia
kvapalina tuhnutie var/vyparovanie
plyn desublimácia kondenzácia ionizácia
plazma deionizácia