Turkestan (zastarano zriedkavo: Turkestán, Turkistan; po perzsky ترکستان - v iránskej perzštine: Torkestán/v ranej novoperzštine: Turkistán; v turkických jazykoch Türkistan; doslova: Krajina Turkov) je oblasť v Strednej Ázii, ktorá sa rozprestiera od východného pobrežia Kaspického mora až k vrcholom Hindúkuša, Pamíru a Ťanšanu.

Turkestan na mape z roku 1914

Dejiny upraviť

Táto oblasť bola oddelená od Ruska jednak Kaspickým morom a Aralským jazerom, ale predovšetkým rozsiahlym pásom púští, ktoré sa tiahli od Kaspického mora až k Balchašskému jazeru pri hraniciach s Čínou. Tieto geografické podmienky mali zrejme najväčší vplyv i na ovládnutie tejto oblasti Ruskom. Zatiaľčo ruský postup smeroval od 17. storočia na východ a dosiahol pobrežia Tichého oceánu a dokonca i časti amerického kontinentu, záujem o Strednú Áziu zo strany Ruska bol omnoho menší a výraznejšie sa objavuje až v 19. storočí.

Geograficky Turkestan ale zasahoval aj ďalej na východ (Východný Turkestan alebo Ujgurstan) a na juh (afganský Turkestan).