Tvarová pamäť je vlastnosť materiálu spočívajúca v tom, že sa deformovaný predmet vrátí do pôvodného tvaru, ak sa zahreje aspoň na teplotu deformácie. Typická je pre niektoré termoplasty.